Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Rapporter och utredningar

På de här sidorna samlas information om forskningsarbeten som sysslar med studentexamen samt länkar till publicerade forskningsrapporter och utredningar. Länkarna finns bakom menyn på vänster.

Studentexamensnämnden beviljar forskningstillstånd för användning av dess arkivmaterial för vetenskapligt forskningsarbete på minst pro gradu-nivå.

Vetenskapliga publikationer och examensarbeten

Information om ansökan av forskningstillstånd

En stor del av rapporterna har endast en finskspråkig version. Se de finskspråkiga sidorna för rapporter som inte är tillgängliga på svenska: Raportit ja tutkimus