Rapporter och utredningar

Studentexamen utvecklas utifrån vetenskapsbaserad information. På den här sidan finns det sammanställd information om undersökningar gällande examen samt länkar till vetenskapliga publikationer och rapporter.

Studentexamensnämnden beviljar forskningstillstånd för användning av dess arkivmaterial för vetenskapligt forskningsarbete på minst pro gradu -nivå. Information om ansökan av forskningstillstånd.

En stor del av rapporterna har endast en finskspråkig version.

Rapporter

Digabi-projekts rapporter

Examensarbeten och andra vetenskapliga publikationer

Doktorsavhandlingar

Rosvall, Camilla (2022): "Tänk före du skriver" : Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska

Virranmäki, Eerika (2022): Geography's ability to enhance powerful thinking skills and knowledge (Maantiede merkityksellisten ajattelutaitojen ja tietojen edistäjänä) 

von Zansen, Anna (2019): Uudenlaista kuullun ymmärtämistä – Kuvan ja videon merkitys ylioppilastutkinnon kielikokeissa

Stolt, Sofia (2016): Vägen till vitsordet : En studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur

Juvonen, Riitta (2014): Kirjoitelma ja tekijän ääni: Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa

Pirinen, Tommi (2014): Weighted Finite-State Methods for Spell Checking and Correction

Rask, Maija (2012): Lukiolaisten terveydenlukutaidon ja terveysarvostusten ilmeneminen: laadullinen sisällönanalyysi vuoden 2007 terveystiedon ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen vastauksista

Anckar, Joanna (2011): Assessing foreign language listening comprehension by means of the multiple-choice format : processes and products

Meriläinen, Lea (2010): Language Transfer in the Written English of Finnish Students

Kouki, Elina (2010): ”Käsitteitä tarpeen mukaan”. Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuuden opetuksessa 

Pro Gradu -arbeten och andra examensarbeten

Halonen, Joni (2022): Maantieteen ylioppilaskokeessa tarvittavat ajattelun taidot – millaista ajattelun taitojen hallintaa Turun lukioiden kokelaat osoittavat koepisteiden perusteella?

Tuominen, Meeri (2021): Species i studentprov i A- och B-svenska:Felanalys av skriftliga framställningar

Hannukkala, Karoliina (2021): Tilastot ja todennäköisyyslaskenta pitkän sekä lyhyen matematiikan ylioppilaskokeissa. Tehtävien ratkaisumenetelmien, osaamistasojen ja pistejakaumien analyysi kolmella eri aikajänteellä

Peltohaka, Pinja (2021): Fysiikan ylioppilaskokelaiden käsityksiä sähkömagneettisen induktion synnystä

Viitasuo, Milla (2020): Vektorien opetus ja risteyskohdat lukion pitkässä matematiikassa

Leivo, Julia (2020): Ajattelun taidon tasot maantieteen sähköisissä ylioppilaskokeissa kestävän kehityksen koekysymyksissä ja vastauksissa

Nyström, Lena (2020): Die Wortstellung bei Negationen in deutschen Abituraufsätzen schwedisch-und finnischsprachiger Schüler in Finnland

Suutari, Senni (2019): Aatekriittisestä kuva-analyysista muotokuvamaalaukseen.  
Taidekuvat ja maalaustaide historian ylioppilaskokeissa viiden vuosikymmenen aikana

Nousiainen, Viivi (2019): Lukiolaisten käsityksiä kasvihuoneilmiöstä ja ilmaston lämpenemisestä

Tuulosniemi, Susan (2019): Elämää kynän ja paperin jälkeen. Ylioppilaskokelaan tekniset valmiudet tuottaa kuvia biologian ensimmäisessä digitaalisessa ylioppilaskokeessa keväällä 2018

Sidorow, Aku (2018): Sähköisten ylioppilaskirjoitusten haasteet ja kokelaiden yhdenvertaisuus

Kainulainen, Marleena (2018): Tutkiva oppiminen lukion biologian oppikirjojen, ylioppilaskokeiden ja biologian valintakokeiden tehtävissä  

Sohlman, Samuel (2018): Graafinen lukutaito ja aineiston käyttö maantieteen digitaalisessa ylioppilaskokeessa

Haapanen, Minttu (2018): Geomedia- ja vastaustaidot maantieteen sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa

Fahmy, Timo-Matti (2018): Ylioppilaskokelaiden aluemaantieteelliset ajattelutaidot

Aschan, Julia (2018): ”Kompisar kommer och går men vännerna påstår.” – grammatiska och lexikala avvikelser från deskriptiva målspråksnormer i studentexamensuppsatser i A-svenska 1994 och 2004

Heikura, Emilia (2017): Bruket av det formella subjektet 'det' i finska abiturienters uppsatser i svenska (raportti paperimuodossa)

Kunnari, Jenni (2017): Lukiolaisten ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat, menestyminen ja yhteys kolmannen asteen koulutukseen pääsyyn kasvatusaloilla ja humanistisilla aloilla

Koskimäki, Hilda (2017): Ei haittaa, vaikka vähän valehdellaan. Ylioppilaskokelaat sananlaskujen tulkitsijoina.

Manner, Tommi (2017): Le développement morphosyntaxique dans la production orale et écrite des lycéens finnophones

Lehto, Annamaria (2016): Schreiben im Sprachkontakt bei bilingualen deutsch-finnischen Schülern (raportti paperimuodossa)

Tukiainen, Jenni (2016): Assessing EFL Writing in the Finnish Matriculation Examination

Lääkkö, Jaakko (2015): Fysiikan oppikirjasarjat ylioppilastutkinnossa keväästä 2008 kevääseen 2013: Korrelaatio ylioppilaskirjoituksissa menestymisen kanssa

Vitikainen, Riikka (2014): Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskysymyksissä vuosina 1996–2013

Juuso, Piia (2013): Studeanttaid feaillat nomeniid konsonántaguovddážiin jagi 1995-2003 davvisámegiela eatnigiela studeantaiskosiin (suomenkielinen tiivistelmä)

Paldanius, Hilkka (2013): Pohdinta terveystiedon ylioppilaskoevastauksissa

Smolander, Jenna (2012): Runoja ja merkityksiä: runous lukion suomi toisena kielenä -opetuksessa

Tarkiainen, Suvi (2012): Engelskans roll i finskspråkiga abiturienters inlärarsvenska. En studie kring lexikal transfer från L2 till L3

Herlin, Anna (2011): A Shared European History? Perceptions of Imperialism and Islam in Matriculation Examination Essays and History Textbooks

Wiik, Liisa (2010): Les articles français, un casse-tête pour les étudiants finlandais : analyse des fautes de 366 rédactions de l'épreuve du français du baccalauréat

Klockars, Minna (2010): Uppfattningen om språklig kompetens i studentprov i svenska 1919 - 2009

Äijälä, Heidi (2009): Interkulturelle Kompetenz und ihr Testen im finnischen Fremdsprachenunterricht: Am Beispiel der Abiturprüfung im Leistungskurs Deutsch vom Frühjahr 2008

Kinnunen, Mari (2008): The influence of the prevailing notion of language competence on English as a foreign language test in the matriculation examinations arranged between 1919-2008

Konferenspublikationer och artiklar

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2022): Students' performance in ethics assignments in the Finnish Matriculation Examination 2017-2021

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2021): Elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeen kehityslinjoja. niin & näin 110 (3/2021), s. 117-119. Linkki lehden sähköiseen versioon 

Duda, Ewa (2021): Access to Higher Education: the Adult Learners' Perspective

Benjamin, Saija; Koirikivi, Pia & Kuusisto, Arniika (2021): Lukiolaisnuorten käsityksiäoppilaitosten roolista väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä (pdf)

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2020): Käskysanat ja ajattelun taidot filosofian ylioppilaskokeessa

Perälä, Mika & Salmenkivi, Eero (2020): Filosofian ylioppilaskokeen kehityslinjoja 2015-2019

Virranmäki, Eerika; Valta-Hulkkonen, Kirsi & Pellikka, Anne (2020): Geography tests in the Finnish Matriculation Examination in paper and digital forms – An analysis of questions based on revised Bloom’s taxonomy (abstract)

Puustinen, Mikko; Paldanius, Hilkka & Luukka, Minna-Riitta (2020): Sisältötiedon toistamista vai aineiston analyysia? Tiedonalakohtaiset tekstitaidot historian ylioppilaskokeen tehtävänannoissa ja pisteytysohjeissa

Kaleva, Satu, Pursiainen, Jouni, Hakola, Mirkka, Rusanen, Jarmo & Muukkonen, Hanni (2019): Students’ reasons for STEM choices and the relationship of mathematics choice to university admission

Hästö, Peter; Palkki, Riikka; Tuomela, Dimitri & Star, Jon R.: (2019): Relationship between mathematical flexibility and success in national examinations

Juurakko-Paavola, Taina (2016): Skillnader mellan könen i studentprovet i medellång svenska. Teoksessa Svenskan i Finland 16

Pursiainen, Jouni; Rusanen, Jarmo & Partanen, Sauli (2016): Lukion tärkein ainevalinta?

Forsskåhl, Mona; Kivilehto, Marja; Koivisto, Johanna & Metsä, Pasi (2015): Svenskan i Finland 15

Löfström, Jan & van den Berg, Marko (2014): Miten lukion taloustiedon opetus tukee talouden kriisien ymmärtämistä

Ahvenisto, Inkeri; van den Berg, Marko; Löfström, Jan & Virta, Arja (2013): Kuka oikeastaan asettaa opetuksen tavoitteet? Yhteiskuntaopin taidolliset tavoitteet ja niiden arviointi opetussuunnitelmien perusteissa ja ylioppilastutkinnossa 

Salmenkivi, Eero (2013): Ylioppilastutkinnon filosofian ainereaalikoe ja lukion opetussuunnitelman perusteet

Salmenkivi, Eero (2013): Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus ohjaa lukiolaisia

Penttinen, Esa (2011): Abiturienttien saksan kielen kirjallinen viestintätaito saksankielisten koululaisten tulkitsemana

Berg, Maarit (2011): Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidonkoe

Penttinen, Esa (2009): Abiturienttien lingvistisen kompetenssin hallinta saksankielisissä kirjoitelmissa

Makkonen-Graig, Hanna (2008): Neljä näkökulmaa erääseen tekstilajiin: äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävänannot 2003–2006

Andra vetenskapliga publikationer

Kytö, Meri 2022: Abiturientit melun tietäjinä. Teoksessa Kulttuurintutkimus tietämisen tapana. Toim. Taina Kinnunen ja Juhana Venäläinen. Tampere: Vastapaino, 407-435.

Venäläinen,Ninna, Kaasila, Antti, Kleemola, katri, Muukkonen-van der Meer, Hanni, Rusanen, Jarmo  ja Pursiainen, Jouni (2020): Kauppatieteiden opiskelijavalinnan uudistaminen: Mikä muuttui vuosien 2016 ja 2018 välillä? – Ainevalinnat ja alueellinen näkökulma

Pursiainen, Jouni, Muukkonen, Hanni, Rusanen, Jarmo ja Harmoinen, Sari (2018): Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo. Oulun yliopiston kontribuutio Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ”Sata tasa-arvotekoa” –hankkeessa.

Glumoff, Helmi ja Paukkeri, Matleena (2017): Pitkän matematiikan ylioppilaskoetehtävien luokittelua ja analysointia. Ainedidaktisen tutkimusseminaarin seminaarityö.