Provdagarna våren 2021

  
tis 16.3modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andra språk och litteratur
tor 18.3främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 19.3modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 22.3främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
tis 23.3 ny provdagmatematik, kort lärokurs
ons 24.3matematik, lång lärokurs
tor 25.3 ny provdagbiologi, filosofi, psykologi
fre 26.3fysik, historia
mån 29.3det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
tis 30.3 ny provdaggeografi, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära
ons 31.3kemi, hälsokunskap
ons 7.4modersmålsprovet, samiska