Provdagarna våren 2022

  
ti 15.3.modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andra språk och litteratur
tor 17.3främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 18.3modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 21.3främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
ons 23.3matematik, lång och kort lärokurs
fre 25.3realämnen (religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap)
mån 28.3det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 30.3realämnen (psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi)
fre 1.4modersmålsprovet, samiska