Poänggränserna våren 2014

 LEMCBA
Modersmålet, finska877362504028
Modersmålet, svenska907461483524
Modersmålet, nordsamiska605040302010
Modersmålet, skoltsamiska605040302010
Finska som andraspråk18717215813911090
Svenska som andraspråk18717215813911090
Matematik, lång lärokurs564435261913
Matematik, kort lärokurs52423324169
Svenska, lång lärokurs257234209180149118
Svenska, medellång lärokurs24621418515512599
Finska, lång lärokurs276261244217185140
Finska, medellång lärokurs260236217182152111
Engelska, lång lärokurs268244220191156121
Tyska, lång lärokurs281255230200170124
Franska, lång lärokurs279260236211184121
Ryska, lång lärokurs274248218180150112
Spanska, lång lärokurs274247227200176120
Tyska, kort lärokurs275245219186155122
Engelska, kort lärokurs265242225197167135
Franska, kort lärokurs265237208180150117
Ryska, kort lärokurs270237205178152117
Spanska, kort lärokurs282257224194165127
Italienska, kort lärokurs283265222202160120
Latin, längre lärokurs194180160140120100
Latin, kort lärokurs196180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195181166140120100
Skoltsamiska, kort lärokurs195181166140120100
Portugisiska, kort lärokurs181170155147126100
Evangelisk-luthersk religion32262116118
Ortodox religion33272421149
Livsåskådningskunskap33272217139
Filosofi32252015117
Psykologi32262116128
Historia34282318149
Samhällslära342925211712
Fysik42332517118
Kemi433731241610
Biologi413529221610
Geografi332723191511
Hälsokunskap302521171310