Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Fakturering

STUDENTEXAMENSNÄMNDENS FAKTURERINGSADRESS

Studentexamensnämnden behandlar och arkiverar sina fakturor som e-fakturor. Vi ber att ni sänder fakturorna som e-fakturor genom OpusCapita Group Ab som är statsförvaltiningens e-fakturaoperatör.

Vår e-fakturaadress är:

  • EDI-kod: 003702458728009
  • Förmedlarkod: 003710948874
  • FO-nummer: 0245872-8
  • Momskod: FI02458728

Vi tar också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Bilagorna ska helst sändas i pdf-format.

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare afgiftsfria e-faktureringstjänsten som staten tillhandahåller på adressen www.valtiokonttori.fi/e-fakturering


Mer information:

Tuula Kankainen
tel. 0295 338 212
tuula.kankainen@ylioppilastutkinto.fi