Fakturering

I återbetalningsärenden kan Ni kontakta oss per e-post på adressen taha@ylioppilastutkinto.fi.

Det är inte tillrådligt att skicka in kontonummer per vanlig e-post. Som svar får Ni anvisningar gällande hur Ni skickar in Era bankkontouppgifter för eventuell återbetalning av avgifterna. Anhållan om återbetalning (provspecifik avgift) bör skickas in till nämnden innan utgången av året då examen i fråga ägde rum.

Läs mer om examensavgifter

 

E-fakturaadress 

EDI-kod: 00372769790121
FO-nummer: 2769790-1
Momskod: FI27697901
Förmedlare: Posti Messaging Oy
Förmedlarkod: FI28768767

 

Mer information: 

Tuula Kankainen
tel. 0295 338 212
tuula.kankainen@ylioppilastutkinto.fi