Provdagarna våren 2019

  
tis 12.3.modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska / svenska som andra språk och litteratur
tor 14.3.främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 15.3.psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
mån 18.3.det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 20.3.främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
fre 22.3.modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 25.3.provet i modersmål och litteratur på samiska
tis 26.3.matematik, lång och kort lärokurs
tor 28.3.religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap