Provdagarna våren 2024

  
tis 12.3modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andra språk och litteratur
tors 14.3främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 15.3modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 18.3främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
ons 20.3matematik, lång och kort lärokurs
fre 22.3religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
mån 25.3det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 27.3psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
ons 3.4.modersmålsprovet, samiska