Provdagarna våren 2024

  
tis 12.3modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andraspråk och litteratur
tors 14.3främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 15.3modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 18.3främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
ons 20.3matematik, lång och kort lärokurs
fre 22.3religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
mån 25.3det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 27.3psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
ons 3.4.modersmålsprovet, samiska

Examensresultaten skickas till gymnasierna den 14 maj 2024. Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 15 maj 2024. Notera att tidpunkterna är preliminära och ändringar därmed ännu kan ske. 

Meddelande om provdagarna våren 2024