Purkukoodin täydennysosa – Dekrypteringskodens kompletterande del

pe / fre 22.9.2023: ulkomeri reservi