Examensavgifter

En illustration av en pung och en sedel.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Avgifter

Provspecifik avgift38 €
Avgift för begäran om omprövning / ämne

50 € (våren 2024)

56 € (fr.o.m hösten 2024)

Avgiftsfrihet

Examinander som omfattas av förlängd läroplikt kan avlägga vissa prov avgiftsfritt.

Läs mer om avgiftsfrihet

Instruktioner för återbetalning

I återbetalningsärenden kan ni kontakta oss per e-post på adressen taha@ylioppilastutkinto.fi.

Som svar får ni anvisningar gällande hur Ni skickar in Era bankkontouppgifter för eventuell återbetalning av avgifterna. Det är inte tillrådligt att skicka in kontonummer per vanlig e-post. Anhållan om återbetalning bör skickas in till nämnden innan utgången av året då examen i fråga ägde rum.

Anmärkningar

Examensavgifterna grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning.