Informationsservice

I den här sektionen finns intressant statistik och olika slags information gällande Studentexamensnämnden och studentexamen och dess historia samlad. Här hittar du även gamla studentexamensprov samt våra dataskyddsbeskrivningar och tillgänglighetsutlåtanden.

Olika grafer och lyras strängar.
Bild: Antti Heikkinen / Source.