Anmälan till examen och bedömning av provprestationer

Via examenstjänsten kan gymnasierna anmäla examinander till studentexamen och följa upp anmälningsuppgifterna. Dessutom bedömer lärarna digitala provprestationer och censorerna alla provprestationer med hjälp av examenstjänsten.

ANVÄNDARINSTRUKTION FÖR BEDÖMNINGSSYSTEMET

Användarinstruktion för bedömningssystemet

 

Logga in till examenstjänsten

Vid tekniska problem gällande examenstjänsten vänligen kontakta Abitti-stödet.