Poänggränserna hösten 2014

 LEMCBA
Modersmålet, finska867160493824
Modersmålet, svenska907461463322
Modersmålet, nordsamiska605040302010
Finska som andraspråk18416915813311390
Svenska som andraspråk18416915813311390
Matematik, lång lärokurs56433220138
Matematik, kort lärokurs544435261810
Svenska, lång lärokurs26724321017413498
Svenska, medellång lärokurs24621218015012299
Finska, lång lärokurs276258240215183135
Finska, medellång lärokurs257239217181147104
Engelska, lång lärokurs264244224198162125
Tyska, lång lärokurs285257230196130112
Franska, lång lärokurs279266240207167125
Ryska, lång lärokurs278262239200165125
Spanska, lång lärokurs270250228197167125
Tyska, kort lärokurs275245216195164117
Engelska, kort lärokurs263238220194168130
Franska, kort lärokurs273245205179147114
Ryska, kort lärokurs263243203178140109
Spanska, kort lärokurs284255220187159117
Italienska, kort lärokurs276263229203165125
Latin, längre lärokurs195180160140120100
Latin, kort lärokurs196180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195181166140120100
Portugisiska, kort lärokurs196180160140120100
Evangelisk-luthersk religion34272217128
Ortodox religion34272217128
Livsåskådningskunskap33262117128
Filosofi34282217128
Psykologi33272217128
Historia34282318138
Samhällslära342924201511
Fysik39322620159
Kemi43362922159
Biologi423630231610
Geografi332824201612
Hälsokunskap302521171410