Provdagarna våren 2025

tis 11.3.modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andraspråk och litteratur
tors 13.3.främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 14.3.modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 17.3.främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
ons 19.3.matematik, lång och kort lärokurs
fre 21.3.psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
mån 24.3.det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 26.3.religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
fre 28.3. modersmålsprovet, samiska

Examensresultaten skickas till gymnasierna den 13 maj 2025. Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 14 maj 2025. Notera att tidpunkterna är preliminära och ändringar därmed ännu kan ske.