Blogginlägg

På den här sidan har vi samlat alla blogginlägg från tjänstemän på nämndens kansli. I blogginlägg berättar vi mer om studentexamen ur olika synvinklar.

En skärmbild av bedömningstabellen för svaren på skrivuppgiften i det andra inhemska språket och främmande språk, lång lärokurs.
30.6.2023 Katja Mäntylä Blogg

Riktmärken som stöd för bedömningen av skrivuppgifter i det andra inhemska språket och i vissa främmande språk

På denna sida hittar du länkar till riktmärken för svaren på skrivprestationer i det andra inhemska språket och vissa främmande språk i studentexamen. Av exemplen kan den studerande få tips…
Blogg Läs mer
Studenter med studentmössor år 1935.
25.8.2022 Mikko Salmi Blogg

Yllesockor, ung kärlek och omöjliga uppgifter – nostalgisk Suomi-pop hör till nämndens kanslianställdas minnen från examenstiden

Förberedelser ”Jag förberedde mig ambitiöst och grundligt för studentskrivningarna. Jag hade utarbetat en läsordning för läslovet och följde den samvetsgrant. Varje morgon förde jag ut…
Blogg Läs mer
Abitti-loggan
4.7.2022 Matti Lattu, Mikko Salmi Blogg

Inga tråkiga minnespinnar – Abitti2025-workshopparna preciserade provsystemets riktning

De viktigaste punkterna som lyftes fram under workshopparna var glädjen över att avstå från USB-minnen, oron över en tillräcklig övergångsperiod för att lära sig det förnyade provsystemet…
Blogg Läs mer
Skärmbild från anmälningsstatistik.
10.2.2022 Alex Hellsten, Tiina Tähkä Blogg

Hur kan anmälningar till prov i olika ämnen jämföras?

De anmälningsuppgifter som publicerats på statistikwebbplatsen är jämförbara mellan olika examenstillfällen. Uppgifterna beskriver läget gällande anmälningarna den 20 januari 2022 innan…
Blogg Läs mer
En barn cyclar på dimmig väg.
9.2.2022 Matti Lattu Blogg

Det är dags att fortsätta färden – sätt kurs mot #Abitti2025

Gymnasierna har förändrats en hel den sedan år 2013 då digitaliseringen av studentexamen inleddes. Nästan allting är nu annorlunda: utrustningen, gymnasiernas IT-system och framförallt både…
Blogg Läs mer
Händer på tangentbord.
1.12.2021 Matematiikan jaos, Matti Lattu Blogg

Programmering i studentexamen

Det första man bör lägga märke till är att det sist och slutligen inte kommer att vara så mycket programmering i gymnasiet. I lång matematik finns 26 studiepoäng som är uppdelade på 12…
Blogg Läs mer
En barn cyclar på dimmig väg.
30.4.2019 Matti Lattu Blogg

Det digitala studentexamensprovet är nu sant

Till vårens examen hade 40 271 examinander anmält sig för att skriva 125 361 provprestationer. Examensdagarna gick huvudsakligen bra. I det här blogginlägget resonerar projektchefen Matti…
Blogg Läs mer
En student i skogen vid ett åkerfält.
16.11.2017 Outi Talvitie Blogg

Spes patriae

Finland är ett land uppbyggt på utbildning. På 1860-talet beslutade man i och med folkskoleförordningen att bjuda in alla till skolvägen och man kunde skriva examen oberoende av härkomst…
Blogg Läs mer
Två gamla studentfotografier.
30.10.2017 Outi Talvitie Blogg

Studentexamen i siffror

Har du någonsin tänkt på hur många kilogram examenspost studentexamensnämnden skickar ut i världen varje höst och vår? Har du räknat hur många timmar om året svärmen av finska abiturienter…
Blogg Läs mer
En klubba på bordet i ett mörkt rum.
13.10.2017 Outi Talvitie Blogg

Finlands mest fruktade nämnd

”Suomen pelätyin lautakunta kokoontuu jälleen” (”Finlands mest fruktade nämnd samlas återigen”) stod det i Helsingin Sanomat år 1968, och det var inte långt ifrån sanningen. Nästan 50 år…
Blogg Läs mer
En soldat sträcker sig efter bären från ett rönnbärsträd.
29.9.2017 Outi Talvitie Blogg

Examinanderna bort från eldlinjen – studentskrivningar vid fronten

Studentexamen har gjort täta mätningar av gymnasieelevers kunskaper i det självständiga Finland – så täta att det bara är tre gånger som skrivningarna inte har hållits och då har det varit…
Blogg Läs mer
Studenter ute med luftballonger.
15.9.2017 Outi Talvitie Blogg

Fullträffar och missar i rubrikerna till modersmålet

Modersmålsprovet har haft och har fortfarande en särskild ställning i studentexamen. Modersmålet är det enda provet som är obligatoriskt för alla som drömmer om en studentexamen, som mäter…
Blogg Läs mer
Ämnen för en skrivuppgift i modersmål på papper. Det elfte av dessa är "Datorn, en mångsidig teknisk framgång".
24.8.2017 Outi Talvitie Blogg

Datorn, mångsidig teknisk uppfinning

År 1968 fick abiturienterna förundras över datorernas möjligheter inom modersmålet. Hösten 2016 hölls det för första gången elektroniska studentskrivningar i tre ämnen: filosofi, geografi…
Blogg Läs mer
En bil full med studenter på en första maj-bilutfärd.
2.8.2017 Outi Talvitie Blogg

Abiturienten kan allt – och vet även om det

En kvinna och en nybakad student: – Det måste vara fantastiskt att veta allt! – Det är fantastiskt!* Alla vet det, men ingen så förbehållslöst som en förstaklassist i gymnasiet. Abiturienten…
Blogg Läs mer
Gata i Björneborg 1898
3.7.2017 Outi Talvitie Blogg

Spana in studentmössan!

Den svartvita studentmössan är en mycket vanlig syn i gatubilden i Finland – på Valborg. Numera gräver man fram studentmössan ur garderoben en gång om året, men tidigare var det annorlunda…
Blogg Läs mer