Poänggränserna 2003–2012

Hösten 2012

 LEMCBA
Modersmålet, finska086072060046034023
Modersmålet, svenska093075062043032021
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk183166150130113089
Svenska som andraspråk183166150130113089
Matematik, lång lärokurs059047032020014009
Matematik, kort lärokurs055047039030021013
Svenska, lång lärokurs274249220180137101
Svenska, medellång lärokurs252220192159128104
Finska, lång lärokurs278257237211183137
Finska, medellång lärokurs255234211177147114
Engelska, lång lärokurs273253233204164123
Tyska, lång lärokurs286254216183150115
Franska, lång lärokurs281262236194160119
Ryska, lång lärokurs277260236204167120
Spanska, lång lärokurs272257244205170129
Tyska, kort lärokurs282253227200172125
Engelska, kort lärokurs263239213184150123
Franska, kort lärokurs274253228197157116
Ryska, kort lärokurs276255225195160125
Spanska, kort lärokurs285268244199174133
Italienska, kort lärokurs283263230203164114
Latin, längre lärokurs195180160140120100
Latin, kort lärokurs195180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195181166140120098
Portugisiska, kort lärokurs189172160141120100
Evangelisk-luthersk religion034028023017012008
Ortodox religion032026020015013010
Livsåskådningskunskap035028024019012009
Filosofi034027022016010007
Psykologi031025021016012008
Historia034028023018014010
Samhällslära034029025020015011
Fysik043032024016011008
Kemi042035029021014009
Biologi043037032027020014
Geografi032027023019015010
Hälsokunskap033028024020016012

Våren 2012

 LEMCBA
Modersmålet, finska086071060048036024
Modersmålet, svenska094078065050039028
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Modersmålet, skoltsamiska055050040030020010
Finska som andraspråk186169152131107080
Svenska som andraspråk186169152131107080
Matematik, lång lärokurs059050039029020013
Matematik, kort lärokurs051042035027019013
Svenska, lång lärokurs265238214183147109
Svenska, medellång lärokurs251218189156126101
Finska, lång lärokurs275252229202175144
Finska, medellång lärokurs263247224192156114
Engelska, lång lärokurs272252232205172130
Tyska, lång lärokurs284261235206174125
Franska, lång lärokurs279262244217186128
Ryska, lång lärokurs278259226195160130
Spanska, lång lärokurs286262242216185135
Tyska, kort lärokurs277247220186153120
Engelska, kort lärokurs264240211185159125
Franska, kort lärokurs277256232204175132
Ryska, kort lärokurs274249216187165125
Spanska, kort lärokurs278253226192159125
Italienska, kort lärokurs282257237203160127
Latin, kort lärokurs195180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195181166140120100
Portugisiska, kort lärokurs182175154143126100
Evangelisk-luthersk religion034027022017012009
Ortodox religion032027022017015011
Livsåskådningskunskap035031026021017011
Filosofi035028023017013009
Psykologi032027022017013009
Historia033027023018013009
Samhällslära035029025020015011
Fysik041034028022017012
Kemi043036030022014009
Biologi043037031024017012
Geografi033028024019015011
Hälsokunskap033028024020016012

Hösten 2011

 LEMCBA
Modersmålet, finska087073061045033022
Modersmålet, svenska093078064048036026
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk184169154131111095
Svenska som andraspråk184169154131111095
Matematik, lång lärokurs059049036023015010
Matematik, kort lärokurs049038030022015009
Svenska, lång lärokurs273252227193148112
Svenska, medellång lärokurs252220192161130104
Finska, lång lärokurs280256235210180136
Finska, medellång lärokurs252235209181146110
Engelska, lång lärokurs275258241216177128
Tyska, lång lärokurs285257223192160118
Franska, lång lärokurs283265237197172130
Ryska, lång lärokurs276260236204167120
Spanska, lång lärokurs278257240206175135
Tyska, kort lärokurs281250221194161120
Engelska, kort lärokurs260237215185158125
Franska, kort lärokurs271250226198163118
Ryska, kort lärokurs274257228195160125
Spanska, kort lärokurs285264242207171135
Italienska, kort lärokurs282264250217188128
Latin, längre lärokurs195180160140120100
Latin, kort lärokurs195180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195181166140120100
Portugisiska, kort lärokurs191178160146120100
Evangelisk-luthersk religion036030024018013008
Ortodox religion032025021017013009
Livsåskådningskunskap034026022017011007
Filosofi034028023019014008
Psykologi033026021016012008
Historia033027023018013009
Samhällslära034028023019015011
Fysik041033025017012008
Kemi042036029021013008
Biologi045039034028021015
Geografi033028023019015011
Hälsokunskap032026022018014011

Våren 2011

 LEMCBA
Modersmålet, finska087073062047035022
Modersmålet, svenska092078063048036025
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk186169152130108084
Svenska som andraspråk185170155135110084
Matematik, lång lärokurs059051040028018012
Matematik, kort lärokurs049040032023015009
Svenska, lång lärokurs270248223195155115
Svenska, medellång lärokurs252221195166135108
Finska, lång lärokurs282261239210181148
Finska, medellång lärokurs259238217191157121
Engelska, lång lärokurs270250230204171130
Tyska, lång lärokurs284260234209177125
Franska, lång lärokurs285264243220188132
Ryska, lång lärokurs274248218190155125
Spanska, lång lärokurs273260232206184135
Tyska, kort lärokurs274244213180150120
Engelska, kort lärokurs260230210185154125
Franska, kort lärokurs274253228202172134
Ryska, kort lärokurs273246213184161119
Spanska, kort lärokurs283262226199166129
Italienska, kort lärokurs283270241209178125
Latin, längre lärokurs195180160140120100
Latin, kort lärokurs195180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182166140120100
Portugisiska, kort lärokurs186175156142112100
Evangelisk-luthersk religion034026021016011007
Ortodox religion031029024018013010
Livsåskådningskunskap035030024019015010
Filosofi034027021016012008
Psykologi032026022017013009
Historia034027022017012008
Samhällslära034029024019015011
Fysik045038032025018013
Kemi042035028020014009
Biologi042036030024017011
Geografi034029025021017013
Hälsokunskap031025021017013010

Hösten 2010

 LEMCBA
Modersmålet, finska087073061045034022
Modersmålet, svenska092075065049033023
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk183164149129107082
Svenska som andraspråk180160140125110084
Matematik, lång lärokurs054039025015010007
Matematik, kort lärokurs049038029021014009
Svenska, lång lärokurs273250224191142108
Svenska, medellång lärokurs265238212181148116
Finska, lång lärokurs285266241213187147
Finska, medellång lärokurs253238212182147103
Engelska, lång lärokurs270250230203169124
Tyska, lång lärokurs279256226197172125
Franska, lång lärokurs277261233194170130
Ryska, lång lärokurs281264237206170130
Spanska, lång lärokurs270260241218185138
Tyska, kort lärokurs274243210182155124
Engelska, kort lärokurs260230206180150125
Franska, kort lärokurs274252230202170131
Ryska, kort lärokurs275255225190155120
Spanska, kort lärokurs279263237204155117
Italienska, kort lärokurs285264242208188130
Latin, längre lärokurs195177160140120100
Latin, kort lärokurs195182160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Portugisiska, kort lärokurs195175147130115100
Evangelisk-luthersk religion035028023017012008
Ortodox religion032024021015011008
Livsåskådningskunskap034029024020013007
Filosofi034027021015011007
Psykologi032026021016011007
Historia034029025020016012
Samhällslära034029025020016012
Fysik040031024017012008
Kemi043037030022014008
Biologi045039033026019012
Geografi033027023018014010
Hälsokunskap031025021017014011

Våren 2010

 LEMCBA
Modersmålet, finska087073061046034022
Modersmålet, svenska093077063046034022
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk183168154133114085
Svenska som andraspråk185170155135120090
Matematik, lång lärokurs058045032023016011
Matematik, kort lärokurs054045036026017010
Svenska, lång lärokurs270249229203168125
Svenska, medellång lärokurs252220193164135110
Finska, lång lärokurs280261243217185150
Finska, medellång lärokurs255220193170140102
Engelska, lång lärokurs266247228202169129
Tyska, lång lärokurs284262241212184141
Franska, lång lärokurs282259241213185132
Ryska, lång lärokurs278251220190160125
Spanska, lång lärokurs284268245218170138
Tyska, kort lärokurs277249221188156120
Engelska, kort lärokurs262240210180155118
Franska, kort lärokurs270244221193163126
Ryska, kort lärokurs272245212183158119
Spanska, kort lärokurs286265243212174134
Italienska, kort lärokurs269248233205178123
Latin, längre lärokurs196180160140120100
Latin, kort lärokurs196180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Enaresamiska, kort lärokurs200175155135115100
Portugisiska, kort lärokurs190178159139120100
Evangelisk-luthersk religion034027022017013009
Ortodox religion032025022017012010
Livsåskådningskunskap035029024020017011
Filosofi035028022016011008
Psykologi032025021016012008
Historia033027022017012008
Samhällslära035030026021017012
Fysik044037031024017011
Kemi044036030023016011
Biologi042037031025018012
Geografi032026022018014010
Hälsokunskap032026022018014011

Hösten 2009

 LEMCBA
Modersmålet, finska085073058042031021
Modersmålet, svenska090076063046033020
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk179163148127109084
Svenska som andraspråk180160140125110084
Matematik, lång lärokurs059047034019013008
Matematik, kort lärokurs049038027018011007
Svenska, lång lärokurs274252226189144110
Svenska, medellång lärokurs260229199166135107
Finska, lång lärokurs281261239210180140
Finska, medellång lärokurs267245225195165114
Engelska, lång lärokurs270251232207169129
Tyska, lång lärokurs288256228203177129
Franska, lång lärokurs275251231203163135
Ryska, lång lärokurs279261234200165125
Spanska, lång lärokurs278269245225190140
Tyska, kort lärokurs284262236207176135
Engelska, kort lärokurs263231200176150119
Franska, kort lärokurs275251229200161115
Ryska, kort lärokurs265245220180145110
Spanska, kort lärokurs286269244212174130
Italienska, kort lärokurs290271252232189130
Latin, längre lärokurs197180160140120100
Latin, kort lärokurs196180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Portugisiska, kort lärokurs190179163146126100
Evangelisk-luthersk religion033027022017013009
Ortodox religion032026022017013009
Livsåskådningskunskap035029024018014010
Filosofi034027022017012008
Psykologi033027022017012008
Historia034028023018013009
Samhällslära035029025020015012
Fysik042035026018012009
Kemi040033026019013007
Biologi045039034028021015
Geografi033028024020016011
Hälsokunskap032026022018015011

Våren 2009

 LEMCBA
Modersmålet, finska086072060045033022
Modersmålet, svenska090075062045033020
Modersmålet, nordsamiska055050045035025015
Finska som andraspråk181165150128104084
Svenska som andraspråk180165150128108090
Matematik, lång lärokurs057046035025018011
Matematik, kort lärokurs054043033022014008
Svenska, lång lärokurs270245221191152112
Svenska, medellång lärokurs248215184150120095
Finska, lång lärokurs276260243220194142
Finska, medellång lärokurs265242221195161118
Engelska, lång lärokurs271249226200168129
Tyska, lång lärokurs288267248223198139
Franska, lång lärokurs283261243219185136
Ryska, lång lärokurs277252220190160125
Spanska, lång lärokurs274258228205165120
Tyska, kort lärokurs280253228198166127
Engelska, kort lärokurs260234204183153116
Franska, kort lärokurs277254231203171131
Ryska, kort lärokurs277244210180158125
Spanska, kort lärokurs285267246215179142
Italienska, kort lärokurs282257237202169128
Latin, längre lärokurs198184160140120100
Latin, kort lärokurs198184160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Enaresamiska, kort lärokurs200175155135115100
Portugisiska, kort lärokurs187178164151120100
Evangelisk-luthersk religion034027022018014010
Ortodox religion032026023015012010
Livsåskådningskunskap035029024020014011
Filosofi034027022016011008
Psykologi032026021016012009
Historia033027022017013009
Samhällslära034029024019015011
Fysik044036029022015010
Kemi043037029020012007
Biologi042036031025018012
Geografi032027023018014011
Hälsokunskap030023019015012009

Hösten 2008

 LEMCBA
Modersmålet, finska088075060043032021
Modersmålet, svenska087076060041030019
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk181166151130114091
Svenska som andraspråk185165145130115095
Matematik, lång lärokurs056044034025017010
Matematik, kort lärokurs045034025018012007
Svenska, lång lärokurs270245223190148112
Svenska, medellång lärokurs260230200165135108
Finska, lång lärokurs282263243214180127
Finska, medellång lärokurs264239223189161116
Engelska, lång lärokurs270249227197157122
Tyska, lång lärokurs288267241212175123
Franska, lång lärokurs277249229199166134
Ryska, lång lärokurs280264234200165125
Spanska, lång lärokurs275254230208186130
Tyska, kort lärokurs277251223197164123
Engelska, kort lärokurs261235210182154125
Franska, kort lärokurs279255229199169127
Ryska, kort lärokurs269238205170145115
Spanska, kort lärokurs285269244220179132
Italienska, kort lärokurs278253234217189130
Latin, längre lärokurs198182160140120100
Latin, kort lärokurs196182160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Portugisiska, kort lärokurs190177160145119100
Evangelisk-luthersk religion034028023018013010
Ortodox religion031024022018014009
Livsåskådningskunskap034028023018013008
Filosofi034027022017012008
Psykologi032026021016011007
Historia034028023018013008
Samhällslära033028024020015011
Fysik038030022016011007
Kemi044036029021014009
Biologi042035029023016010
Geografi033028024020016012
Hälsokunskap031025021017013010

Våren 2008

 LEMCBA
Modersmålet, finska088075060044033022
Modersmålet, svenska096083066046033020
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk188170154131113094
Svenska som andraspråk180165145130115095
Matematik, lång lärokurs059051042031022014
Matematik, kort lärokurs048038030022015009
Svenska, lång lärokurs272252230197155115
Svenska, medellång lärokurs262232204171138110
Finska, lång lärokurs281261242217187142
Finska, medellång lärokurs265241214185150113
Engelska, lång lärokurs267245223198168127
Tyska, lång lärokurs278254234210181133
Franska, lång lärokurs284263243223187140
Ryska, lång lärokurs274251220190160125
Spanska, lång lärokurs268258225208180134
Tyska, kort lärokurs278254228196166125
Engelska, kort lärokurs263237212188162125
Franska, kort lärokurs284259234204171131
Ryska, kort lärokurs272248218181156115
Spanska, kort lärokurs288272249216183141
Italienska, kort lärokurs287270239201168128
Latin, längre lärokurs198182160140120100
Latin, kort lärokurs198184160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Portugisiska, kort lärokurs180173160145126100
Evangelisk-luthersk religion034027022017012008
Ortodox religion034028024016012009
Livsåskådningskunskap035028023017014010
Filosofi035029023017012009
Psykologi031025021016012008
Historia033027022017013009
Samhällslära034028024019015011
Fysik043034027020015010
Kemi042034027019012007
Biologi043036030022015010
Geografi033027023018014010
Hälsokunskap030025021017013010

Hösten 2007

 LEMCBA
Modersmålet, finska090077062044032021
Modersmålet, svenska091080064045033021
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk184167151129112090
Svenska som andraspråk185165145130115095
Matematik, lång lärokurs052037027020013008
Matematik, kort lärokurs046036028021014007
Svenska, lång lärokurs274249225190158112
Svenska, medellång lärokurs269243216182147118
Finska, lång lärokurs282261239209187147
Finska, medellång lärokurs261236214188157111
Engelska, lång lärokurs273253232202158120
Tyska, lång lärokurs282254228197159120
Franska, lång lärokurs284264240217177138
Ryska, lång lärokurs276260230195160130
Spanska, lång lärokurs275260240213175140
Tyska, kort lärokurs283257231200167133
Engelska, kort lärokurs267237210180150117
Franska, kort lärokurs281257231201171132
Ryska, kort lärokurs284265235195165125
Spanska, kort lärokurs289275257228184132
Italienska, kort lärokurs290272250207177130
Latin, längre lärokurs197182162143120100
Latin, kort lärokurs197184160144120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Portugisiska, kort lärokurs190178166155120100
Evangelisk-luthersk religion034028024019014009
Ortodox religion034026018014011007
Livsåskådningskunskap035029023019015009
Filosofi034027022017012007
Psykologi032025020015011007
Historia035029024019014010
Samhällslära034029025021016011
Fysik038030022016011007
Kemi044038032024016010
Biologi042036030023016009
Geografi033027023018014010
Hälsokunskap030025021017014010

Våren 2007

 LEMCBA
Modersmålet, finska090077062045033022
Modersmålet, svenska095081065047035019
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk184170154130114092
Svenska som andraspråk180165145130115095
Matematik, lång lärokurs056043032022015010
Matematik, kort lärokurs053043033023015010
Svenska, lång lärokurs272245221201165120
Svenska, medellång lärokurs262236210178144110
Finska, lång lärokurs275257239218192139
Finska, medellång lärokurs268238219190159115
Engelska, lång lärokurs272250228201166127
Tyska, lång lärokurs277249222196164119
Franska, lång lärokurs285261242220187140
Ryska, lång lärokurs275245220190160125
Spanska, lång lärokurs278262229209180134
Tyska, kort lärokurs277251224196163120
Engelska, kort lärokurs265240210180150120
Franska, kort lärokurs279254230201171130
Ryska, kort lärokurs280258228194170134
Spanska, kort lärokurs283265238204172136
Italienska, kort lärokurs283265237199169130
Latin, längre lärokurs197184162143120100
Latin, kort lärokurs197184162146120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Enaresamiska, kort lärokurs200175155135115100
Portugisiska, kort lärokurs185171161150120100
Evangelisk-luthersk religion035029024019014010
Ortodox religion031026021017012010
Livsåskådningskunskap035028024019015010
Filosofi034026021016011007
Psykologi032026021017013009
Historia034028023018014010
Samhällslära035029024020016012
Fysik043035028020014009
Kemi044038031023015008
Biologi042036031025018012
Geografi033027023018014010
Hälsokunskap031024020016013009

Hösten 2006

 LEMCBA
Modersmålet, finska928780706353
Modersmålet, svenska928780706050
Modersmålet, nordsamiska928780706353
Matematik, lång lärokurs51382820138
Matematik, kort lärokurs48393021148
Svenska, lång lärokurs273247225198162118
Svenska, medellång lärokurs260230206177143108
Finska, lång lärokurs279257239213187147
Finska, medellång lärokurs270237223194157117
Engelska, lång lärokurs277258239210168129
Tyska, lång lärokurs275249213186155117
Franska, lång lärokurs279262243216175140
Ryska, lång lärokurs280260228194156120
Spanska, lång lärokurs280265233208170140
Engelska, kort lärokurs267241218187161122
Tyska, kort lärokurs280253224195167120
Franska, kort lärokurs280255228198169129
Ryska, kort lärokurs278255220180155115
Spanska, kort lärokurs285271249220190136
Italienska, kort lärokurs287265243214188135
Portugisiska, kort lärokurs190175161151120100
Latin, kort lärokurs195183160145120100
Latin, längre lärokurs193180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Evangelisk-luthersk religion33262116117
Ortodox religion32272115129
Livsåskådningskunskap35282216118
Filosofi33272217128
Psykologi32252016128
Historia32262218149
Samhällslära332823191410
Fysik38302317138
Kemi443730221510
Biologi44373023159
Geografi332722181410
Modersmålet, finska928780706353

Våren 2006

 LEMCBA
Modersmålet, finska092087080070063053
Modersmålet, svenska092087080070060050
Modersmålet, nordsamiska092087080070063053
Svenska som andraspråk180165150130115095
Matematik, lång lärokurs055042030021015010
Matematik, kort lärokurs052040030020014008
Svenska, lång lärokurs265242215186154112
Svenska, medellång lärokurs266239212178144110
Finska, lång lärokurs280257235213190149
Finska, medellång lärokurs266239211187156110
Engelska, lång lärokurs271250229201166126
Tyska, lång lärokurs278254229200169124
Franska, lång lärokurs289267244223199169
Ryska, lång lärokurs270245212180153119
Spanska, lång lärokurs279264245228190140
Engelska, kort lärokurs270244224196161122
Tyska, kort lärokurs277252224196165124
Franska, kort lärokurs274246219188163127
Ryska, kort lärokurs269238198168145115
Spanska, kort lärokurs275243215184159121
Italienska, kort lärokurs281257225194166120
Portugisiska, kort lärokurs190168160148118100
Latin, kort lärokurs199185169147120100
Latin, längre lärokurs195183160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100
Enaresamiska, kort lärokurs200175155135115100
Evangelisk-luthersk religion033027022018013009
Ortodox religion032025021017012010
Livsåskådningskunskap035029024020014011
Filosofi035028023018013009
Psykologi032026021017013009
Historia032026021017013009
Samhällslära033027022018014010
Fysik042034025018012008
Kemi035032027021014008
Biologi044037031024018012 
Geografi033027022018014010

Hösten 2005

 LEMCBA
Modersmålet, finska092087080070063053
Modersmålet, svenska092087080070060050
Modersmålet, nordsamiska092087080070063053
Finska som andraspråk179164150130115091
Realprovet040032027022018012
Matematik, lång lärokurs056045034024018013
Matematik, kort lärokurs052043033023015010
Svenska, lång lärokurs273246218185148112
Svenska, medellång lärokurs264233210180146114
Finska, lång lärokurs283264240213183134
Finska, medellång lärokurs267231212185155117
Engelska, lång lärokurs276257237207161124
Tyska, lång lärokurs282252225196170126
Franska, lång lärokurs279258236217175140
Ryska, lång lärokurs278258230196160120
Spanska, lång lärokurs284248232208168137
Engelska, kort lärokurs269235213190160120
Tyska, kort lärokurs278255228200170135
Franska, kort lärokurs266240216187163126
Ryska, kort lärokurs280252220180155120
Spanska, kort lärokurs290266236204172140
Italienska, kort lärokurs275258224200161118
Portugisiska, kort lärokurs190174161150120100
Latin, kort lärokurs198183165144120100
Latin, längre lärokurs195182160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs200180160140120100

Våren 2005

 LEMCBA
Modersmålet, finska092087080070063053
Modersmålet, svenska092087080070060050
Modersmålet, nordsamiska092087080070063053
Finska som andraspråk181165148127111091
Svenska som andraspråk180167150130110090
Realprovet041033028023019013
Matematik, lång lärokurs051036026018013008
Matematik, kort lärokurs052043035026019012
Svenska, lång lärokurs275249225200162120
Svenska, medellång lärokurs265239212178144110
Finska, lång lärokurs281258237211187149
Finska, medellång lärokurs269245224190158118
Engelska, lång lärokurs272250229198159121
Tyska, lång lärokurs281255235212177135
Franska, lång lärokurs280259238216180144
Ryska, lång lärokurs261242217180151120
Spanska, lång lärokurs273250235210170140
Engelska, kort lärokurs269235214192158120
Tyska, kort lärokurs273244215187157120
Franska, kort lärokurs265237207181158124
Ryska, kort lärokurs262230190160140115
Spanska, kort lärokurs280246211184152120
Italienska, kort lärokurs283254225195172123
Portugisiska, kort lärokurs188177160147120100
Latin, kort lärokurs198183168144120097
Latin, längre lärokurs195182160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs200180160140120100
Enaresamiska, kort lärokurs200180160140120100
Skoltsamiska, kort lärokurs200180160140120100

Hösten 2004

 LEMCBA
Modersmålet, finska092087080070063053
Modersmålet, svenska093088080070060050
Modersmålet, nordsamiska092087080070063053
Finska som andraspråk179164141127107091
Svenska som andraspråk179164141127107091
Realprovet040032026021017012
Matematik, lång lärokurs052041031022015010
Matematik, kort lärokurs047036028021015009
Svenska, lång lärokurs271242213186156120
Svenska, medellång lärokurs265234210179145112
Finska, lång lärokurs281260240220189145
Finska, medellång lärokurs268237216189160125
Engelska, lång lärokurs275256237211170128
Tyska, lång lärokurs269243213195166120
Franska, lång lärokurs280257235211174139
Ryska, lång lärokurs278258228196160120
Engelska, kort lärokurs275245219198160119
Tyska, kort lärokurs271244211181149120
Franska, kort lärokurs280253228194168135
Ryska, kort lärokurs277255218177157119
Spanska, kort lärokurs287263235201166124
Italienska, kort lärokurs287264245225197140
Portugisiska, kort lärokurs187172160146120100
Latin, kort lärokurs195182165140120100
Latin, längre lärokurs195182160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195182165140120100

Våren 2004

 LEMCBA
Modersmålet, finska092087080070063053
Finska som andraspråk184167149129112094
Modersmålet, svenska093088080070060050
Svenska som andraspråk184167149129112094
Modersmålet, nordsamiska092087080070063053
Realprovet040032027022018012
Matematik, lång lärokurs057048037027019013
Matematik, kort lärokurs047036027019013007
Svenska, lång lärokurs274248223203169120
Svenska, medellång lärokurs264234206171139110
Finska, lång lärokurs275255235215192142
Finska, medellång lärokurs268240217189158122
Engelska, lång lärokurs270247225198162121
Tyska, lång lärokurs273244224204176139
Franska, lång lärokurs278254233211179133
Ryska, lång lärokurs274254224190160120
Engelska, kort lärokurs269240216196166121
Tyska, kort lärokurs275245217188158125
Franska, kort lärokurs272243213187164133
Ryska, kort lärokurs260220183150128105
Italienska, kort lärokurs284263233207173123
Spanska, kort lärokurs280252225202177135
Portugisiska, kort lärokurs189177160147120100
Latin, kort lärokurs195182165145120100
Latin, längre lärokurs190180158143120100
Nordsamiska, kort lärokurs194180160140120100
Enaresamiska, kort lärokurs200175155135115100

Hösten 2003

 LEMCBA
Modersmålet, finska092087080070063053
Finska som andraspråk180167148129111091
Modersmålet, svenska092087080070060050
Svenska som andraspråk180167148129111091
Modersmålet, nordsamiska095090082072063050
Realprovet040031026021017012
Matematik, lång lärokurs050040030021015010
Matematik, kort lärokurs048037030023017012
Svenska, lång lärokurs276249223198162120
Svenska, medellång lärokurs272243218185148114
Finska, lång lärokurs280260240217181148
Finska, medellång lärokurs268238224193160123
Engelska, lång lärokurs277260241213172133
Tyska, lång lärokurs270243214184154120
Franska, lång lärokurs279258237218185140
Ryska, lång lärokurs278258230196160120
Engelska, kort lärokurs272245220198165115
Tyska, kort lärokurs269240210184154125
Franska, kort lärokurs279254225198169133
Ryska, kort lärokurs275255220176158120
Italienska, kort lärokurs288265247215193150
Spanska, kort lärokurs285265245215193150
Portugisiska, kort lärokurs189180164149125100
Latin, kort lärokurs190180158143120100
Latin, längre lärokurs190180158143120100
Nordsamiska, kort lärokurs200180160140120100

 Våren 2003

 LEMCBA
Modersmålet, finska092087080070063053
Finska som andraspråk187169147123107090
Modersmålet, svenska092087080070060050
Svenska som andraspråk187169150130115093
Modersmålet, nordsamiska092087080070063053
Modersmålet, enaresamiska092087080070063053
Realprovet040032027022018012
Matematik, lång lärokurs047031021015010006
Matematik, kort lärokurs048037028020014008
Svenska, lång lärokurs276254232211182131
Svenska, medellång lärokurs264238210175143110
Finska, lång lärokurs282260240218190153
Finska, medellång lärokurs267237219193160125
Engelska, lång lärokurs275253229200166132
Tyska, lång lärokurs274245219196163128
Franska, lång lärokurs277250226203175139
Ryska, lång lärokurs273253223190160120
Engelska, kort lärokurs270240213189159122
Tyska, kort lärokurs269240212187160126
Franska, kort lärokurs271245214185160119
Ryska, kort lärokurs274237197169145115
Italienska, kort lärokurs277251219186160135
Spanska, kort lärokurs282260233203171130
Portugisiska, kort lärokurs191178165148119100
Latin, kort lärokurs198185169150120100
Latin, längre lärokurs192180160143120100
Nordsamiska, kort lärokurs195180160140120100
Enaresamiska, kort lärokurs200175155135115100