Poänggränserna hösten 2013

 LEMCBA
Modersmålet, finska877160493824
Modersmålet, svenska927564493924
Modersmålet, nordsamiska605040302010
Finska som andraspråk18417115613711690
Svenska som andraspråk18417115613711690
Matematik, lång lärokurs59473219127
Matematik, kort lärokurs56463626179
Svenska, lång lärokurs271242212175135100
Svenska, medellång lärokurs252218187154124100
Finska, lång lärokurs275253231208179131
Finska, medellång lärokurs259245222187143113
Engelska, lång lärokurs270248226197158116
Tyska, lång lärokurs283264232195159120
Franska, lång lärokurs271250223180150120
Ryska, lång lärokurs278262238200165125
Spanska, lång lärokurs271252230210170125
Tyska, kort lärokurs280254224196167117
Engelska, kort lärokurs256234212188158123
Franska, kort lärokurs271240213183150110
Ryska, kort lärokurs275250220194155110
Spanska, kort lärokurs283264240203174125
Italienska, kort lärokurs281263230203160115
Latin, längre lärokurs194180160140120100
Latin, kort lärokurs194180160140120100
Nordsamiska, kort lärokurs195181166140120100
Portugisiska, kort lärokurs185166155135115100
Evangelisk-luthersk religion35292418139
Ortodox religion322621161310
Livsåskådningskunskap32272217139
Filosofi32262116127
Psykologi32272217139
Historia342823191510
Samhällslära353025201510
Fysik43362821159
Kemi453932251812
Biologi433732262014
Geografi332925211712
Hälsokunskap322723191612