Kontroll av äktheten hos ett digitalt studentexamenbetyg

  1. Gå till Myndigheten för digitalisering och befolkningsinformationens webbtjänst

  2. Välj dokumentet enligt instruktionerna på sidan. 

  3. Kontrollera följande punkter:

    1. Det finns bara en underskrift på sidan och certifieringsmyndigheten är EU-ackrediterad.

    2. Undertecknaren är Matriculation Examination Board. 

  4. Om dessa uppgifter stämmer är betyget och alla uppgifter på det äkta.

  5. Om dessa uppgifter inte stämmer överens kan det hända att betyget inte är äkta. Om så inte är fallet, kontakta Studentexamensnämnden. 

Ett exempel på en framgångsrik kontroll av äktheten kan ses nedan.

Skärmbild från DVVs webbplats.
Ett exempel på en framgångsrik kontroll av äktheten hos ett digitalt studentexamenbetyg.

Vanliga frågor

Hur kan jag få ett digitalt betyg?

Det digitala studentexamensbetyget kan vid behov alltid laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om.

Vad gör jag om jag tappar mitt digitala betyg?

Det är inte nödvändigt att själv uppbevara betyget, utan det kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo då det behövs. Om du tappar ett handgjort betyg som du beställde från Studentexamensnämndens webbtjänst (studenter som påbörjat examen tidigare än år 1990), måste du beställa ett nytt för att ersätta det förlorade.

Varför är betyget giltigt bara i 3 år?

Den elektroniska stämpeln som krävs för att bevisa betygets äkthet är vanligtvis giltig under en viss period. Betyget behöver dock inte bevaras för det kan laddas ned igen från Min Studieinfo när det behövs. Betyget är giltigt i 3 år från nedladdningen. 

I vilket filformat är det digitala betyget?

Det digitala betyget är i pdf-format.