Provdagarna våren 2020

  
tis 10.3modersmålet (finska och svenska), läskompetensprovet
finska/svenska som andra språk
tor 12.3modersmålet (finska och svenska), skrivkompetensprovet
fre 13.3främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
mån 16.3det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 18.3matematik, lång och kort lärokurs
fre 20.3främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
rysk
mån 23.3modersmålsprovet, samiska
tis 17.3
religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,
geografi, hälsokunskap
tor 19.3psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi