Till medierna

Studentexamensnämndens kansli betjänar medierepresentanter om frågor gällande studentexamen och dess verkställande: media(at)ylioppilastutkinto.fi. 

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt på ditt e-post? Anmäl dig till medieregistret (dataskyddsbeskrivningen, pdf): mikko.salmi(at)ylioppilastutkinto.fi. 

Aktuellt

På hösten 2022 avlägger cirka 4 300 personer studentexamen vilket är cirka etthundra fler än för ett år sedan. Flera examinander kommer dessutom att ännu bli studenter då de får sina återstående studier avklarade. Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de prov som krävs för studentexamen och har avlagt gymnasiets lärokurs eller en annan i lagen bestämd examen eller utbildning. Läs mer från meddelandet.

Meddelanden
Nyheter och evenemang
Bloggar
Följ oss på Twitter