Beställning av betyg och provprestationer

Studentexamensnämnden utfärdar digitala betyg och betyg på papper. Det digitala betyget kan laddas ned i webbtjänsten Min Studieinfo.

Om du inte kan ladda ned det digitala betyget från webbtjänsten Min Studieinfo (opintopolku.fi) eller om du i stället för ditt originalbetyg behöver ett nytt digitalt betyg eller ett betyg på papper, kan du beställa det från nämndens webbtjänst.

Observera att det endast går att beställa studentexamensbetyg och översättningar från Studentexamensnämndens webbtjänst. Avgångsbetyget från gymnasiet med vitsord på gymnasiekurser eller -ämnen fås från det egna gymnasiet.

Tilläggsinformation gällande beställningen fås genom att ringa till numret 0295 338 290 (kl. 13-15) eller via e-post lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Logga in till webbtjänsten (kokelas.ylioppilastutkinto.fi) 

Läs mer om de nya betygen i meddelandet (10.5.2023)

 

Digitala betyg och översättning av betyg

Om du inlett din examen på våren 1990 eller senare, kan du avgiftsfritt ladda ned ditt digitala betyg från webbtjänsten Min Studieinfo (opintopolku.fi). Betyget kan laddas ned på svenska, finska och engelska. 

Betyget uppdateras med personens nuvarande namn och personuppgifter.

Personer som inlett sin examen tidigare än våren 1990 kan beställa ett digitalt studentexamensbetyg eller en översättning av betyget från nämndens webbtjänst. Om betyget getts på ett annat språk än på det som examen avlagts, står det på betyget att det är en översättning. För att använda webbtjänsten bör man identifiera sig med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat (Suomi.fi-identifiering). Beställningen kan göras av den person vars betyg det är frågan om eller av en annan person med fullmakt.

Logga in till webbtjänsten (kokelas.ylioppilastutkinto.fi) 

Kontroll av det digitala betygets äkthet  

Det digitala studentexamensbetyget är stämplat med ett digitalt certifikat. Med hjälp av stämpeln kan du kontrollera att intyget har utfärdats av studentexamensnämnden och att det inte har ändrats sedan det stämplades. Följ dessa anvisningar för att kontrollera äktheten hos det digitala betyg som du har fått. 

Betyg på papper och översättning av betyg

Om du behöver ett betyg på papper eller en översättning av betyg, kan du beställa det från nämndens webbtjänst. För att använda webbtjänsten bör du identifiera dig med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat (Suomi.fi-identifiering). Om du inte använder suomi.fi-identifikationen, kan du ge någon annan fullmakt att sköta beställningen på dina vägnar. Tag kontakt via e-post lautakunta@ylioppilastutkinto.fi eller genom att ringa till numret 0295 338 290 om detta inte är möjligt.

Betyget uppdateras med personens nuvarande namn och personuppgifter.

Beställningen är bindande. Betygen postas vanligtvis från nämnden inom ungefär tio vardagar från beställningen. Under semester- och rusningstider kan det ta längre att behandla beställningen.  Betygsbeställningarna kan också avhämtas från Studentexamensnämndens kansli. Beställaren får per e-post ett meddelande då betyget är klart för avhämtning. 

En officiellt vidimerad kopia av ett betyg

En officiellt vidimerad kopia av ett betyg kan fås av offentlig notarie vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För detta behövs ett betyg på papper försett med nämndens präglade stämpel och underskrift, som kan beställas i webbtjänsten.

Logga in till webbtjänsten (kokelas.ylioppilastutkinto.fi) 

 

Produkter som kan beställas och priset på dem:

Betyg på papper, pris 20 €, tilläggsexemplar 5,50 € / styck 

Du kan beställa ett studentexamensbetyg på papper med alla de prov som du har avlagt godkänt. Om du har höjt ett vitsord eller kompletterat din examen kommer också de här vitsorden att visas på det nya betyget. Om du har fått din studentexamen klar innan år 1990 vänligen meddela när och var du har höjt vitsord eller kompletterat din examen i tilläggsinformationsfältet.

Om du inte fått din examen klar ännu kan du beställa ett betyg över godkänt avlagda prov.

Betyget utfärdas på det språk som examen avlagts på. Examinander som avlägger examen i ett finskspråkigt gymnasium får ett betyg på finska och examinander som avlägger examen i ett svenskspråkigt gymnasium får betyget på svenska.

Betyget kan hämtas från Studentexamensnämndens kansli eller så kan det postas till en adress i Finland. Om du vill att betyget skickas utomlands bör du beställa och betala ifrågavarande tilläggstjänst. Om du vill att betyget skickas direkt till en läroinrättning du söker till bör du tydligt meddela vilken inrättning det är frågan om och uppge adressen i sin helhet i fältet för tilläggsuppgifter.

Ett digitalt betyg och en översättning av betyg

Om du inlett din examen innan 1990, kan du mot en avgift beställa ett digitalt studentexamensbetyg eller ett betyg på godkänt avlagda prov. Ett digitalt betyg som beställs i webbtjänsten och görs för hand genom att kombinera uppgifter ur olika register kostar 20 € / styck. Ett digitalt betyg som beställts i webbtjänsten skickas per krypterad e-post till den e-postadress som beställaren uppgett. Meddelandet kan endast öppnas på en enhet. Det är möjligt att öppna meddelandet i 30 dagar från det att meddelandet skickats.

Du kan också beställa en översättning till engelska eller finska av det digitala betyget. Översättningen av betyget kostar 20 €.

Det digitala studentexamensbetyget är stämplat med ett digitalt certifikat. Med hjälp av stämpeln kan du kontrollera betygets äkthet. Den digitala stämpeln är inte giltig på ett betyg som skrivs ut på papper. Vid behov kan du beställa ett betyg på papper försett med nämndens stämpel eller vitpräglade, upphöjda stämpel och en bekräftande tjänstemans underskrift.

Översättning av betyg, pris 33 €, tilläggsexemplar 5,50 € / styck 

Med en översättning av betyg menas en version av studentexamensbetyget eller ett betyg över godkänt avlagda prov som översatts till ett annat språk. Om du har höjt vitsord eller kompletterat examen efter att du avlagt studentexamen antecknas dessa vitsord på betygsöversättningen. En översättning av ett betyg kan fås på finska, svenska och engelska. 

Betygsöversättningar som Studentexamensnämnden gett är dock inte officiella översättningar. Officiella översättningar av betyg kan fås från en auktoriserad översättare.

Observera att översättningar av betyg som utfärdats av Studentexamensnämnden inte automatiskt försetts med nämndens stämpel eller vitpräglade, upphöjda stämpel eller en bekräftande tjänstemans underskrift. Stämpeln och underskriften kan beställas som avgiftsbelagda tilläggstjänster.

Intyg över högskolebehörighet, pris 20 €, tilläggsexemplar 5,50 € / styck 

I det avgiftsfritt nedladdningsbara digitala betyget och i betyg på papper utfärdade efter 15.5.2023 anges att avläggande av examen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor. Ett separat intyg över högskolebehörighet kan fås på finska, svenska, engelska, tyska och franska. Intyget över högskolebehörighet är försett med nämndens vitpräglade, upphöjda stämpel och en bekräftande tjänstemans underskrift. Det är inte möjligt att få ett separat intyg över högskolebehörighet i digital form. 
 

Andra betygstjänster

Du kan beställa också andra tjänster gällande betygen från webbtjänsten. Vänligen kontakta nämndens kansli på numret 0295 338 290 (kl. 13-15) eller per e-post lautakunta@ylioppilastutkinto.fi för mer information och anvisningar.

Postning utomlands, 20€ 

Betyg på papper postas till en utländsk adress som rekommenderat brev. Om du vill att betyget skickas direkt till en läroinrättning bör du kontrollera att läroinrättningen har möjlighet att ta emot ett rekommenderat brev.

Nämndens stämpel och underskrift, 20€

Ett betyg på papper försett med stämpel som gjorts vid tryckningen av betyget förses dessutom med nämndens stämpel med bläck och en bekräftande tjänstemans underskrift. Stämpeln och underskriften bekräftar att uppgifterna är korrekta och överensstämmer med uppgifterna i studentexamensregistret. Vissa högskolor utomlands kräver en dylik tilläggsbekräftelse för betyg på papper. 

Präglad stämpel och underskrift, 20

Ett betyg på papper försett med stämpel som gjorts vid tryckningen av betyget förses dessutom med en vitpräglad, upphöjd stämpel och en bekräftande tjänstemans underskrift. En officiell notarie (notarius publicus) vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan styrka en kopia av studentexamensbetyget eller ge ett apostilleintyg om betyget på papper är försett med nämndens präglade stämpel och en underskrift gjord för hand. 

Förseglat kuvert, 20

Nämnden levererar ett betyg på papper eller en översättning av betyg i ett separat förseglat kuvert.

Leverans av provprestationer per post eller krypterad e-post, 20€ / provprestation

Du kan beställa utskrifter av digitala provprestationer från tiden hösten 2016 – våren 2019 från Studentexamensnämnden. Provprestationer som är nyare än detta kan ses i tjänsten Min Studieinfo. Det är även möjligt att beställa en avgiftsfri visning av en provprestation på nämndens kansli vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Det är inte längre möjligt att beställa kopior av provprestationer på papper eftersom arkiveringstiden för dem har gått ut. 

Betalning av beställningen 

De beställda betygen betalas via nämndens webbtjänst i samband med att beställningen görs. Betalningen sker genom statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-betalningar. Betalningen kan göras via Aktias, Danske Banks, Handelsbankens, Nordeas, Oma Säästöpankis, OP-banken, POP-banken, Sparbankens, S-bankens och Ålandsbankens betalningsfunktioner (via sk. open banking-gränssnitt), med betalkorten Visa, Visa electron och MasterCard samt med mobilbetalningstjänsterna MobilePay, Pivo och Siirto. Som tillhandahållare och tjänsteleverantör för betalningstjänsten fungerar Paytrail Abp i samarbete med finländska banker och kreditlag. Paytrail Abp visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller på betalkortsräkningen. Paytrail Abp förmedlar betalningen till nämnden. Paytrail Abp har auktorisation som betalningsinstitut. 

Priset på beställningarna 

Priserna grundar sig på undervisningsministeriets förordning 1371/2021 samt på nämndens beslut 10.5.2023. Dataskyddsbeskrivning för webbtjänsten. 

Vanliga frågor

Hur kan jag få ett digitalt betyg?

Det digitala studentexamensbetyget kan vid behov alltid laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om.

När får man betyget?

Det blåa betyget kan laddas ned från Min Studieinfo eller hämtas från gymnasiet (betyget på papper) tidigast på examensdagen, det vill säga på lördagen vecka 22 för vårens examen och den 5:e december för höstens examen. 
 
Om du inte ännu har blivit student kan du ladda ned det vita betyget från Min Studieinfo. Vitsorden uppdateras på betygen först på den egentliga examensdagen för ifrågavarande examenstillfälle. Vitsorden från examen våren 2023 kan ses på betygen först den 3 juni 2023.

Jag har redan avlagt studentexamen. Kan jag också få ett digitalt betyg?

Om du började avlägga examen år 1990 eller senare, kan du ladda ned det digitala betyget från Min Studieinfo -tjänsten. Studenter som påbörjade sin examen hösten 1989 eller tidigare kan beställa sitt digitala betyg från nämndens e-tjänst. Dessa betyg kommer att vara avgiftsbelagda eftersom betygen görs för hand genom att kombinera uppgifter ur olika register.

Varför finns det betyg av två typ: blåa och vita? Vad är skillnaden mellan dem?

Det blåa betyget utfärdas till den som fått sin studentexamen klar, antingen till en ny student eller en som omtagit prov eller en som kompletterat sin examen. Det kan laddas ned från Min Studieinfo eller fås från gymnasiet (betyg på papper) tidigast på den egentliga examensdagen som är lördagen vecka 22 för vårens examen och den 5 december när det gäller höstens examen. 

Det vita betyget är ett betyg över godkänt avlagda prov. Det innehåller vitsorden för prov som avlagts innan examinanden har fått sin examen klar. Även det vita betyget kan laddas ned från Min Studieinfo tidigast på den egentliga examensdagen som är lördagen vecka 22 för vårens examen och den 5 december när det gäller höstens examen.

Vilket är i fortsättningen det officiella studentexamensbetyget?

Både det digitala betyget och betyget på papper är officiella betyg. Det är lättare att bekräfta det digitala betygets äkthet. I sista hand är det mottagaren av betyget som avgör vilka former av betyg som gäller t.ex. vid antagningen av studerande. 

Varför är betyget giltigt bara i 3 år?

Den elektroniska stämpeln som krävs för att bevisa betygets äkthet är vanligtvis giltig under en viss period. Betyget behöver dock inte bevaras för det kan laddas ned igen från Min Studieinfo när det behövs. Betyget är giltigt i 3 år från nedladdningen. 

Hur kan jag försäkra mig om att mitt digitala betyg är äkta?

Betygets äkthet bekräftas med en elektronisk stämpel. Stämpeln, som finns inbyggd i filen, bekräftar att informationen i dokumentet inte har ändrats och att dokumentet är utfärdat av den instans som nämns i stämpeln. Äktheten kan bekräftas i Studentexamensnämndens tjänst för autentisering av betyg enligt dessa anvisningar:

  1. Gå till Myndigheten för digitalisering och befolkningsinformationens webbtjänst

  2. Välj dokumentet enligt instruktionerna på sidan. 

  3. Kontrollera följande punkter:

    1. Det finns bara en underskrift på sidan och certifieringsmyndigheten är EU-ackrediterad.

    2. Undertecknaren är Matriculation Examination Board. 

  4. Om dessa uppgifter stämmer är betyget och alla uppgifter på det äkta.

  5. Om dessa uppgifter inte stämmer överens kan det hända att betyget inte är äkta. Om så inte är fallet, kontakta Studentexamensnämnden. 

Skärmbild från DVVs webbplats.

Vad gör jag om jag tappar mitt digitala betyg?

Det är inte nödvändigt att själv uppbevara betyget, utan det kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo då det behövs. Om du tappar ett handgjort betyg som du beställde från Studentexamensnämndens webbtjänst (studenter som påbörjat examen tidigare än år 1990), måste du beställa ett nytt för att ersätta det förlorade.

Jag har bytt mitt namn och /eller personnummer. Får jag betyget med ny information?

Du får alltid ett digitalt betyg med de senaste personuppgifterna från Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Kan jag få en officiell översättning av mitt betyg?

Det digitala studentexamensbetyget är avgiftsfritt laddbar på finska, svenska och engelska på Min Studieinfo -tjänsten. Betygsöversättningar som studentexamensnämnden beviljats är emellertid inte officiella översättningar. Officiella översättningar kan erhållas från en auktoriserad översättare. Till exempel Utbildningsstyrelsen upprätthåller registret för auktoriserade översättare: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu.

Hur kan jag få en vidimerad kopia av betyget eller ett apostilleintyg?

En offentlig notarie på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan ge en vidimerad betygskopia eller utfärda ett apostilleintyg om studentexamensbetyget är försett med nämndens vitpräglade stämpel och undertecknat för hand. Du kan beställa ett betyg på papper försett med vitpräglad stämpel och underskrift i nämndens webbtjänst och förmedla betyget till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Varför anges tidpunkten då ett prov är avlagt på betyget?

Det är möjligt att ta om prov och komplettera examen efter att studentexamen har avlagts. Tidpunkten anger hur examen byggts upp och vilka prov som utförts innan examen avlagts. I lagstiftningen bestäms också att det senast avlagda bästa vitsordet antecknas på betyget. 

I vilket filformat är det digitala betyget?

Det digitala betyget är i pdf-format. 

Kan inte betygen på papper avskaffas helt och hållet?

Betygen på papper är en värdefull tradition, och det finns inga planer på att avskaffa dem. Många nyblivna studenter vill visa upp betyget för släkt och vänner. 

Kommer betyget på papper att bli avgiftsbelagt?

Studentexamensbetyget på papper som ges i samband med att examen avläggs kommer också i fortsättningen att vara avgiftsfritt. Om examinanden tappar sitt betyg kan hen beställa ett nytt. Nämnden tar ut en avgift för nya betyg och översättningar av betyg på papper enligt de priser som gäller.

Vem får betyget på papper?

Betyget på papper skickas också i fortsättningen till alla studenters eget gymnasium. Andra examinander kan också få ett betyg på papper. Läs mer om beställning av betyg.

Vad förändras i betyget på papper?

Betyget på papper ser annorlunda ut än tidigare. Det innehåller dessutom inte längre samma säkerhetsegenskaper, som t.ex. vattenstämpel, som de nuvarande betygen.