Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Statistik

På den här adressen finns de senaste statistiska uppgifterna om studentexamen i Finland. Informationen och tabellerna som här publiceras kontinuerligt, ersätter den tryckta statistikpublikationen som studentexamensnämnden har givit ut för åren 2004 och 2006-2011. Även sådan statistik, som tidigare offentliggjorts utanför den tryckta publikationen samlas här.

Att informationen publiceras uteslutande på nätet möjliggör att tidtabellen för publiceringen är mer flexibel, samt att större mängder data kan publiceras. Inlendningsvis är tabellernas antal litet, men materialet kommer successivt att utökas.