Statistik

Olika grafer och lyras strängar.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Statistik över studentexamen

På den här sidan finns länkar till de senaste statistiska uppgifterna om studentexamen i Finland.


Anmälningar till olika prov

Det totala antalet anmälda deltagare per prov innefattar också examinander som tar om tidigare utförda prov, som kompletterar en färdig examen, eller som bara inleder utförandet av examen med ett enstaka prov.

Tabeller: [Våren 2024][table] [2015-2024][table]


Anmälda

Antal personer som anmält sig till åtminstone ett av examenstillfällets prov.

Tabell: [2012-2024][table]


Andel omtagningar av anmälningar till prov

Anmälningarna är klassifierade enligt om provet är en omtagning av ett godkänt prov eller ett underkänt prov, eller om det är fråga en första provprestation i ämnet.

Tabell: [2020-2024][table]


Poänggränser

Med poänggränsen för ett vitsord avses det lägsta poängtal med vilket vitsordet ifråga nås.

Tabell: [2012-2023][table]


Godkända examina och antal prov

Antal godkända examina finns i kolumnen sammanlagt.

Tabeller: [Hösten 2023][table] [2014-2023][table]


Godkända examina och realprov

Antal realprov som ingår i godkända examina.

Tabeller: [Hösten 2023][table] [2014-2023][table]


Vitsordsfördelningar

Tabellen begränsar sig till de prov, som utförts under examentillfället i fråga. Även omtagningar som inte lett till ett förbättrat resultat är med.

Tabeller: [Hösten 2023][table][data] [2021-2023][table]


Antal laudatur

I tabellen anges antal examina som blivit färdiga på examenstillfället i fråga, klassificerat enligt antal laudatur i examen. Då det är möjligt att sprida examen över tre examenstillfällen är det i teorin möjligt att inkludera modersmålet, de andra inhemska språket, matematik, sex realämnen, tre långa språk och ett antal korta språk i examen.

Tabeller: [Hösten 2023][table] [2008-2023][table]


Data för tabellerna senast uppdaterat: 31.1.2024