Provdagarna hösten 2025

mån. 15.9modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
ons. 17.9psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
fre. 19.9främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
mån. 22.9det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
tis. 23.9religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,
geografi, hälsokunskap
tors. 25.9matematik, lång och kort lärokurs
fre. 26.9modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
provet i finska/svenska som andraspråk och litteratur    
mån. 29.9främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
ons. 1.10provet i modersmål och litteratur på samiska

Resultaten för höstens 2025 studentexamen skickas till gymnasierna den 13 november. Resultaten och de bedömda provprestationerna lämnas ut till examinanderna och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, via Min Studieinfo -webbtjänsten från och med den 14 november. Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem. Notera att tidpunkterna är preliminära och ändringar därmed ännu kan ske.