Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Athene-figur, en studentmössa och en gyllene ros.
Nyheter

Proven i modersmål och litteratur i samiska

Under höstens examen ordnades 38 prov i olika ämnen och lärokurser. Till proven hade ungefär 89 000 anmälningar gjorts. Examensresultaten skickas till gymnasierna den 9 november kl. 9.00…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Proven i främmande språk, kort lärokurs

Antalet anmälningar till provet i engelska, kort lärokurs, är fortfarande i stigande trend. Ännu fortare ökar dess andel av anmälningarna till alla prov i kort lärokurs, medan antalet…
Nyheter Läs mer
Två Apollo-figurer, studentmössor och lyras stränger.
Nyheter

Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

9 383 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 680 till provet i modersmål och litteratur i svenska och 7 901 till provet i modersmål och litteratur i finska. Antalet anmälningar…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Den andra provdagen för realämnen

Majoriteten av examinanderna avlägger minst två reaälmnesprov under sin examen. Till exempel hade 63 % av förra vårens studenter avlagt två och 19 % tre realämnesprov under sin examen. Det…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur och en kvinna.
Nyheter

Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Provet i matematik, lång lärokurs, avläggs i huvudsak på våren. Av höstens anmälningar är största delen omtagningar, denna höst 72 % av anmälningarna. Proven i kort lärokurs tas mer sällan…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Både provet på svenska och finska tas om relativt sällan i höst. Andelen omtagningar av alla anmälningar är under 10 % till alla andra prov förutom provet i svenska, lång lärokurs. Av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Gymnasiet bör ladda ned provpaketen på nytt

Provpaketen laddas ned från examenstjänsten Rektor laddar ned de nya provpaketen från examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi). Nedladdningen förutsätter rektors behörigheter…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Av de övriga proven i språk enligt lång lärokurs är förutom engelskan ryska det vanligaste. Provet i ryska, lång lärokurs, avläggs också av personer som har ryska som modersmål…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren och en människa funderar.
Nyheter

Den första provdagen för realämnen

Sammanlagt hade 20 438 examinander anmält sig till proven. Flest anmälningar, 7 647, hade gjorts till provet i biologi, som redan under lång tid har varit ett av de mest avlagda proven under…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Varning efter att provprestationerna överförts till bedömningstjänsten

Uppdatering kl. 15.45: Problemet är åtgärdat. Vissa gymnasier har rapporterat om ett problem i samband med att dagens provprestationer har laddats upp i bedömningstjänsten. Då prestationerna…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Sammanlagt hade 8 581 examinander anmält sig till dagens prov, vilket är 476 examinander färre än för ett år sedan. Majoriteten (7 901) av anmälningarna hade gjorts till provet i modersmål…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Responsblanketter för studentexamen hösten 2023

Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare. Responsen som ges är viktig då examen…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Höstens studentexamen inleds den 11 september – för första gången är största delen av proven avgiftsfria

Pressmeddelande, 6.9.2023 Till höstens examen har 43 900 examinander anmält sig. Detta är ungefär 700 färre än hösten 2022. Totalt har ungefär 89 000 anmälningar till olika ämnen och…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nya egenskaper i provsystemets provvy

En uppdatering har fört med sig två nya egenskaper i provvyn. De nya egenskaperna underlättar avläggandet av proven. Egenskaperna finns i hösten 2023 studentexamensprov…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur och en människa med glasögon och studentmössor.
Nyheter

Tog du sommarlov vid midsommar? Se en sammanfattning av sommarens aktuella nyheter

Sammanfattning av nämndens nyheter, sommaren 2023.
Nyheter Läs mer