Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Nyheter

Underhållsavbrott i e-tjänster 12.7.

Databasen för Studentexamensnämndens e-tjänster underhålls onsdagen den 12.7.2023 kl. 17. Den beräknade avbrottstiden är två timmar.
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nämnden har uppdaterat de allmänna föreskrifterna och anvisningarna

Nämnden har uppdaterat de allmänna föreskrifterna och anvisningarna. De viktigaste ändringarna i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna är: Betyg på papper skrivs ut och skickas till…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Reformen av provet i svenska som andraspråk och litteratur bereds

Nämnden och ämnessektionernas representanter har berett reformen i ett och ett halvt år. För att få olika synpunkter på reformen har man i beredningsskedet analyserat respons på proven och…
Nyheter Läs mer
I bilden finns det bokstäver Y, T och L, Apollo och två studenter, Instagram logo och användarnamnet @ytlsen
Nyheter

Studentexamensnämndens Instagram

Vi vill komma närmare framför allt våra examinander, och vi hoppas att den nya kanalen kommer att bidra till det. Följ @ytlsen för aktuella nyheter, meddelanden och påminnelser om…
Nyheter Läs mer
Det nya studentexamensbetyget och betyget över godkänt avlagda prov.
Nyheter

Nu kan allt fler studenter från tidigare år ladda ned ett digitalt studentexamensbetyg

De automatiserade digitala studentexamensbetygen genereras från det elektroniska studentexamensregistret, som har förts sedan 1990. Som ett resultat får vissa av dessa äldre studenter ett…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Fel i uppgifterna om avgiftsfrihet i vissa fall i samband med anmälan till studentexamen

En fil som innehåller en lista på de examinander, vars uppgifter ska kontrolleras kan laddas ned i examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi). Om filen inte finns i examenstjänsten behöver…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagarna för studentexamen hösten 2024

Provdagarna hösten 2024 Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Uppdatering: Nedladdning av digitala studentexamensbetyg från Min Studieinfo fungerar igen

Uppdatering 6.6.2023 Problemet med autentiseringen av digitala studentexamensbetyg har lösts och det är igen möjligt att ladda ned betyg från Min Studieinfo -tjänsten. --- 5.6.2023 Det finns…
Nyheter Läs mer
Det nya studentexamensbetyget och betyget över godkänt avlagda prov.
Nyheter

Förra årens studenter kan nu ladda ned sina digitala studentexamensbetyg

Studenter som påbörjat sin examen mellan 2008 och 2022 kan nu ladda ned betyget. Om du ännu inte har fått din examen klar kan du ladda ned ett betyg över de prov som du har godkänt avlagt…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Störning i Abitti – problemet utreds

En funktionsstörning hindrar för tillfället användningen av tjänsten oma.abitti.fi. Prov som tidigare laddats ned kan hållas, men provprestationerna kan för tillfället inte laddas upp i…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Nämndens nya webbplats har lanserats – kolla de viktigaste förändringarna

Huvudsyftet med reformen av webbplatsen är att göra det lättare att hitta viktig information. Därför har informationens och webbplatsens struktur uppdaterats något. Olika lyftelement och…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Felaktig anteckning i vissa provprestionsutskrifter

Den felaktiga anteckningen beror på att provprestationsutskrifterna kördes ut på nytt 19-21.5 (se meddelandet ). På grund av detta uppkom anteckningen om behandlingen i förtid på de…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Tekniskt problem i provprestationskopiorna – tiden för inlämnande av begäran om omprövning förlängs

En del av de markeringar som examinanderna gjort i sina provprestationer har inte visats i de kopior av provprestationerna som finns tillgängliga i tjänsten Min Studieinfo. Problemet gäller…
Nyheter Läs mer
Piirroskuva kahdesta ylioppilaasta ylioppilaslakkeineen ja ruusuineen.
Nyheter

Fler skriver studenten denna vår än för ett år sedan

Pressmeddelande, Helsingfors 16 maj 2023. Sammanlagt 45 600 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin…
Nyheter Läs mer
Det nya studentexamensbetyget och betyget över godkänt avlagda prov.
Nyheter

Nya betyg lanseras den 3. juni – läs vad som förändras

Förutom ett pappersbetyg får vårens 2023 studenter ett digitalt betyg. Läs mer i meddelandet som publicerades i januari . I det här meddelandet berättar vi mer detaljerat om betyget och om…
Nyheter Läs mer