Mikko Salmi

Eldprov av Abitti 2 – lyckat resultat då gymnasisterna första gången testade Abitti 2

Den i början av 2022 startade utvecklingen av Abitti tog i oktober ett stort steg mot att bli verklighet, då de första gymnasiestuderandena fick prova Abitti-applikationen i sina kursprov. Provarrangemangen i den första testningen var aningen avvikande från det slutliga målet, men trots det stärkte testet tron på utvecklingsarbetet. Vi är på väg i rätt riktning!

I oktober utförde mer än 20 gymnasiestuderanden provet i samhällskunskap och historia. En separat dator, som vanligtvis används i prov för synskadade, med några extra arrangemang. För anslutningarna ansvarade trådlösa basstationer, som dock vägrade samarbeta med alla datorer. Problemet löstes genom att flytta studerande till reservbasstationer och kabelnät. I övrigt gick testet som planerat.  

En av de viktigaste lärdomarna från testet gällde den låsta webbläsarmiljön. Safe Exam Browser visade sig vara funktionell och tillförlitlig, men dess lämplighet för användningen i studentexamensproven var tveksam. I och med att Safe Exam Browserns anpassbarhet och den teknologi som används i den, inte verkade vara de bästa möjliga, ansåg SEN:s testteam att det bästa alternativet är att utveckla en egen lösning för en låst webbläsarmiljö. Programmet är dock en bra referens särskilt för att låsa en Windows-miljö.

Vill du testa Abitti 2-applikationen? 

Alla gymnasier kommer snart att ha möjlighet att bekanta sig med Abitti 2-applikationen när den första versionen lanseras under vecka 47. Applikationen har de flesta samma egenskaper som usb-Abitti, förutom tilläggsprogram. Det är möjligt att redan ordna övningsprov som inte förutsätter en låst webbläsarmiljö eller tilläggsprogram och vars uppspelningsgånger för inspelningen inte behöver begränsas. 

Man behöver inte anmäla sig till testen, både server- och examinandapplikationen finns samtidigt tillgängliga för alla intresserade gymnasier att ladda ned och använda. Om du ändå vill vara först till kvarn, är all respons om Abitti 2-applikationen välkommen!