Outi Talvitie

Fullträffar och missar i rubrikerna till modersmålet

Studenter ute med luftballonger.

Modersmålsprovet har haft och har fortfarande en särskild ställning i studentexamen. Modersmålet är det enda provet som är obligatoriskt för alla som drömmer om en studentexamen, som mäter skriftlig framställningsförmåga, förmåga att tolka och förstå olika typer av texter samt mognad. Innan realprovet togs med i examen år 1921 valde man ämnena för modersmålsprovet bland religion, historia, filosofi och naturkunskap. Under en lång tid förväntades man ha sakkunskaper i realämnena för modersmålsprovet, som gick ut på att man skrev relativt långa essäer enbart utifrån rubriken. På 1980-talet utvecklades ett prov som skrevs med utgångspunkt i ett material vid sidan av de mer kärnfulla rubrikämnena. Idag består modersmålsprovet av ett prov i textkompetens och ett essäprov, som skrivs olika dagar.

På provet som mäter mognad har det alltid ingått aktuella teman i ungdomars liv, det omgivande samhället och Finland. Stundtals har dock de som sammanställer uppgifterna lyckats skapa en rubrik som förenar det aktuella och tidlösa. Med sådana uppgifter fick examinander visa sin mognad både på 1930-talet och på 2010-talet.

Men sen finns det de rubriker som inte motsvarar innehållet i lärokursen på gymnasiet, som inte kan tillämpas i dagens finska värderingar eller som på grund av avståndet i tid ter sig lite lustiga.

Nedan hittar du provfrågor från tidigare årtionden:

Kunskap är makt (1924)

Hur skulle det smaka med enbart vegetabilisk föda? (1982)

Kunna vi koppla av? (1961)

Kunna sporttävlingar för flickor förordas? (1944)

Utbudet på videomarknaden (1989)

Mooses, Israelin sankari (1924)

Naturskyddet, en plikt för kulturmänniskan  (1964)

De mellanfolkliga förbindelserna underlättas – jordklotet tyckes bli mindre (1935)

Filmens nytta och skuggsidor (1927)

Lake Placid och förhoppningarna i Finland (1980)

Sommarängen som ekosystem (1977)

Hår och stil (1990)

Trädgårdens fiender och kampen emot dem (1939)

Hur man kan öka trivseln i arbetet? (1966)

Vastoinkäymisen kasvattava merkitys (1923)

Att föda upp en häst (1990) 

Televisionen, ett fönster mot den vida världen (1974)

Tytöt ja pojat samoille liikuntatunneille? (1995)

Lämpa sig den medeltida riddarens ideal för den nutida mannen? (1935)

Isännän askel pellon höystää (1944)

Den förvärvsarbetande moderns problem (1967)

Berätta om korsspindelns kroppsbyggd och liv (1927)

Är den billiga importen ett hot mot vår industri? (1979)

Den katolska reaktionen på 1500-talet (1919)

Bakterierna människans vänner och fiender (1931)

Onko nainen ”heikompi astia”? (1964)

De besvärliga komplexen (1978)

Koneen voittokulku (1930)

Nyhetstjänstens uppgifter i samhället (1973)

Vad jag behöver för att vara lycklig (1933)

Mindervärdeskänsla och självhävdelsebehov (1967)

Världen är männens – hur länge? (1979)

Hurudan bör den verkligt bildade vara? (1935)

 

Suomi Finland 100