Höstens studentexamen inleds den 12 september – antalet omtagare fortsätter sjunka

Studentexamen hösten 2022 ordnas den 12–28 september. Till höstens examen har 44 600 examinander anmält sig. Detta är ungefär 700 färre än hösten 2021.

Pressmeddelande, 7.9.2022

Totalt ungefär 91 000 anmälningar till olika ämnen och lärokurser har gjorts, vilket är ungefär tusen färre än för ett år sedan. Siffrorna inkluderar både de examinander som avlägger examen och de examinander som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Antalet omtagningar av godkända prov är ungefär 18 400, d.v.s. ungefär tusen färre än för ett år sedan och över 8000 färre än den första coronahösten 2020.

Precis som tidigare höstar har flest anmälningar gjorts till provet i engelska, lång lärokurs. Provets andel bland alla anmälningar är 23 procent. Många har även anmält sig till provet i biologi och provet i svenska, medellång lärokurs.

”Den sjunkande trenden i antalet anmälningar till omtagning av prov fortsätter. Osäkerheten under coronaperioden verkar avta, och antalet har nu sjunkit rejält jämfört med de tidigare topparna. Betydelsen av höstens examen för dem som sprider på sin examen blir dock hela tiden större. Antalet examinander som första gången anmäler sig till något prov är nu högre än för ett år sedan”, säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä.

Se tabellerna med anmälningsstatistik

Den utvidgade läroplikten inverkar på examensavgifterna som examinanderna betalar. Examinander som inlett sina studier hösten 2021 kan avlägga fem prov utan avgift. Vid höstens examen utförs totalt 50 prov avgiftsfritt.

Studentexamen firar 170-årsjubileum

Detta år är jubileumsår för studentexamen. Den 26.8.2022 var det 170 år sedan kejsare Nikolai I stadfäste universitetets statuter gällande införandet av skriftliga prov utöver de tidigare inträdesförhören. Samtidigt knöts proven till gymnasiets lärokurs. Examensreformen våren 2022 och den utvidgade läroplikten som trädde i kraft året innan är exempel på milstolpar den senaste tiden.

Läs mer om studentexamens historia

Illustration av fyra men och texten som säger 1852 förordning om skriftliga studentexamensprov.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Bilagor och tilläggsinformation

Höstens provdagar

Antalet provspecifika anmälningar inför studentexamen på hösten 2022 (pdf)

Den digitala studentexamen

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av coronavirusläget

Intervjuer: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Övriga ärenden: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt på ditt e-post? Anmäl dig till medieregistret: mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi