Provet i modersmål och litteratur på samiska

Studentexamen våren 2024 avslutas idag med provet i modersmål och litteratur på nordsamiska, till vilket 11 examinander har anmält sig. Denna vår har ingen anmält sig till proven i modersmål och litteratur på enaresamiska eller modersmål och litteratur på skoltsamiska.

En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Dagens prov har gått lugnt till. Nämndens tekniska stöd har kontaktats bara några enstaka gånger under dagen. 

Resultaten för vårens examen skickas till gymnasierna den 14 maj.