Skip to main content

Responsblanketter för studentexamen våren 2023

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen våren 2023. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare.

Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten.

Responsblanketten för examinanderna

Responsblanketten för personalen

 

Nämnden önskar få responsen senast 6.4.2023.