Responsblanketter för studentexamen våren 2024

Nämnden har öppnat två responsblanketter som berör studentexamen våren 2024. 

Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare.

Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten.

Responsblanketten för examinanderna 

Responsblanketten för personalen 

Nämnden önskar få responsen senast 5.4.2024.