Tekniskt problem i provprestationskopiorna – tiden för inlämnande av begäran om omprövning förlängs

Tiden för inlämningen av begäran om omprövning förlängs för alla examinander till den 5.6.2023.

En del av de markeringar som examinanderna gjort i sina provprestationer har inte visats i de kopior av provprestationerna som finns tillgängliga i tjänsten Min Studieinfo. Problemet gäller endast mycket korta formler som skrivits med formeleditorn. Formlerna i fråga har i provprestationskopian visats i mycket liten storlek eller inte varit synlig överhuvudtaget. Formlerna i fråga har visats normalt för lärarna och censorerna i bedömningstjänsten, och de har beaktats i bedömningen.

Problemet åtgärdas under veckoslutet. Datumet på provprestationerna ändras på samma gång. Markeringarna i provprestationerna visas som normalt senast på måndag 22.5.2023 kl. 9.

Tiden för inlämningen av begäran om omprövning förlängs för alla examinander till den 5.6.2023. Det är möjligt att lämna in begäran om omprövning som normalt också under veckoslutet. Om begäran om omprövning berör en kort formel och beaktandet av den i bedömningen lönar det sig att göra begäran först då provprestationskopian har uppdaterats.

Nämnden beklagar felet.