Underhållsavbrott i e-tjänster 12.7.

Databasen för Studentexamensnämndens e-tjänster underhålls onsdagen den 12.7.2023 kl. 17. Den beräknade avbrottstiden är två timmar.