Välkommen att höra om aktuellt inom studentexamen 20.5.2024 kl. 16

Nämnden ordnar ett infotillfälle om aktuellt inom studentexamen måndagen den 20.5 kl. 16–17. Infotillfället inleds på finska och övergår till svenska ungefär kl. 16.30.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Infotillfällets innehåll: 

 • Information om vårens examen
 • Utvecklingen av studentexamen
  • Utvecklingen av Abitti 2-provsystemet
  • Muntligt språkprov
  • Utveckling av proven
  • Studentexamen på engelska
  • Studentexamensproven i konst- och färdighetsämnen
  • Ändringarna i avgiftsfriheten 

Infotillfället ordnas som ett Microsoft Teams-möte. Deltagarlänken har skickats till gymnasierna per e-post. Inspelningen av tillfället går att ses på nämndens youtube-kanal under två veckor efter att den publicerats. Ingen anmälan behövs. 

Välkommen!