Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Nyheter

Störningen förbi: Störning i Abitti – problemet utreds

Uppdatering kl. 11.54: Problemet har utretts och Oma.abitti.fi fungerar igen. --- En funktionsstörning hindrar för tillfället användningen av tjänsten oma.abitti.fi. För närvarande syns inga…
Nyheter Läs mer
Mikko Salmi Blogg

Eldprov av Abitti 2 – lyckat resultat då gymnasisterna första gången testade Abitti 2

I oktober utförde mer än 20 gymnasiestuderanden provet i samhällskunskap och historia. En separat dator, som vanligtvis används i prov för synskadade, med några extra arrangemang. För…
Blogg Läs mer
Abitti-loggan
Nyheter

Abitti2025 är nu Abitti 2 – lyckat resultat då första testet av Abitti 2 genomfördes

Den första, men fortfarande avskalade versionen av den andra generationens Abitti, finns tillgänglig för testning i gymnasierna under vecka 47. "Det är fortfarande en demoversion avsedd för…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Kontroll av examinandernas uppgifter om avgiftsfrihet

I enlighet med studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar kapitel 2.2.1 kan examinander som är berättigade till avgiftsfri undervisning enligt läropliktslagen även avlägga…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Störningen förbi: Störning vid nedladdning av kopior av provprestationen i examenstjänsten

Uppdatering kl. 10.28: Problemet vid nedladdningern av kopior av provprestationer är löst. --- Det förekommer en störning vid nedladdningen av kopior av höstens provprestationer i…
Nyheter Läs mer
En illustration av fyra nya studenter.
Nyheter

Höstens antal studenter har stabiliserats – i höst utexamineras ungefär 4300 nya studenter

Sammanlagt anmälde sig 43 900 examinander till höstens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin examen samt examinander, som tar om godkända…
Nyheter Läs mer
En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Nyheter

Resultaten från höstens studentexamen publiceras den 9 november

Nämnden skickar resultaten från examen hösten 2023 till gymnasierna via nämndens examenstjänst på torsdagen den 9 november 2023 kl. 9.00. Poänggränserna för höstens examen publiceras på…
Nyheter Läs mer
Athene-figur, en studentmössa och en gyllene ros.
Nyheter

Proven i modersmål och litteratur i samiska

Under höstens examen ordnades 38 prov i olika ämnen och lärokurser. Till proven hade ungefär 89 000 anmälningar gjorts. Examensresultaten skickas till gymnasierna den 9 november kl. 9.00…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Proven i främmande språk, kort lärokurs

Antalet anmälningar till provet i engelska, kort lärokurs, är fortfarande i stigande trend. Ännu fortare ökar dess andel av anmälningarna till alla prov i kort lärokurs, medan antalet…
Nyheter Läs mer
Två Apollo-figurer, studentmössor och lyras stränger.
Nyheter

Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

9 383 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 680 till provet i modersmål och litteratur i svenska och 7 901 till provet i modersmål och litteratur i finska. Antalet anmälningar…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Den andra provdagen för realämnen

Majoriteten av examinanderna avlägger minst två reaälmnesprov under sin examen. Till exempel hade 63 % av förra vårens studenter avlagt två och 19 % tre realämnesprov under sin examen. Det…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur och en kvinna.
Nyheter

Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Provet i matematik, lång lärokurs, avläggs i huvudsak på våren. Av höstens anmälningar är största delen omtagningar, denna höst 72 % av anmälningarna. Proven i kort lärokurs tas mer sällan…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Både provet på svenska och finska tas om relativt sällan i höst. Andelen omtagningar av alla anmälningar är under 10 % till alla andra prov förutom provet i svenska, lång lärokurs. Av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Gymnasiet bör ladda ned provpaketen på nytt

Provpaketen laddas ned från examenstjänsten Rektor laddar ned de nya provpaketen från examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi). Nedladdningen förutsätter rektors behörigheter…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Av de övriga proven i språk enligt lång lärokurs är förutom engelskan ryska det vanligaste. Provet i ryska, lång lärokurs, avläggs också av personer som har ryska som modersmål…
Nyheter Läs mer