Kansliets personal

Sök personer

Generalsekreterare

Tiina Tähkä

generalsekreterare
 • mediakontakter
 • intressentsamarbete
 • övergripande ansvar

Examenssekreterare

Anna Hatva-Jokinen

examenssekreterare
 • proven i det andra inhemska språket och främmande språk
 • proven i finska och svenska som andra språk

Elina Jäntti

examenssekreterare
 • proven i modersmålet, religion, livsåskådningskunskap, filosofi, historia och samhällslära

Hannele Suominen

examenssekreterare
0295 338 208
 • personalförvaltning
 • specialarrangemang (examinander med främmande språk som modersmål)
 • deltaganderätt i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur

Tillgänglig mån–ons.

Markku Rytkönen

examenssekreterare
0295 338 205
 • läkarutlåtanden, förord
 • specialarrangemang (sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation)
 • hörselskadade examinander

Outi Talvitie

examenssekreterare

Tjänstledig.

Piia Kallunki

examenssekreterare
 • proven i psykologi, fysik, kemi, biologi, geografi, hälsokunskap och matematik

Tiia Kiuru

examenssekreterare
0295 338 214
 • utlåtanden om läs- och skrivsvårigheter
 • specialarrangemang (läs- och skrivsvårigheter)

Registerförare

Maarit Elomaa

planerare
 • insändning av anmälningsuppgifter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter

Marita Snabb

planerare
 • insändning av anmälningsuppgifter
 • beställning av registerutdrag
 • registeruppgifter

Informationstjänster och kommunikation

Alex Hellsten

aktuarie
 • statistik
 • vitsordsfördelningar

Erik Lindroos

planerare
 • provet i muntliga språkfärdigheter
 • Examina-tjänsten

 

Matti Lattu

specialsakkunnig
 • det digitala provsystemet; Abitti

Mikko Salmi

specialsakkunnig
 • kommunikation

Minka Lindroos

specialsakkunnig
 • kommunikation och kundtjänst på svenska

Robin Lundell

specialsakkunnig
 • kommunikation
 • e-tjänster
 • kundtjänst på svenska

Thomas Vikberg

specialsakkunnig
 • det digitala kursprovsystemet
 • kundtjänst på svenska
 • Examina-tjänsten

Virpi Britschgi

specialsakkunnig
 • e-tjänster
 • information och media
 • forskningstillstånd
 • arkivet

Beställning av betyg och provprestationer, betalningar

Hannes Honkanen

planerare
 • beställning av betyg
 • beställning av översättning av betyg

Jussi Turunen

planerare
 • arvoden
 • reseräkningar
 • uppvisning och kopiering av provprestationer

Tuula Kankainen

planerare
 • examensavgifter
 • räkningar

Logistik, materialbeställningar och passerkontroll

Olli Leino

planerare
 • postningsärenden
 • materialbeställningar
 • logistik

Tomi Laaksonen

planerare
 • passerkontroll
 • säkerhetsfrågor