YTL kulta

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.