Apollo- ja naishahmo hero valkoinen

Apollo-figur och en kvinna.