Poängsättningen för långa språk

Möjliga poäng för skrivprestationer i långa språk: 99, 94, 84, 74, 64, 54, 44, 28, 14 och 0.