Studentexamen i Finland

Studentexamen är en på gymnasiets lärokurs baserad nationell examen, som ger allmän behörighet till högskolestudier i finska högskolor.

Läs mer

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen av examen.

Webbtjänster

Studentexamensnämndens e-tjänster och examenstjänst gör det lättare för gymnasierna att sköta ärenden i samband med studentexamen. Examinanderna kan dessutom beställa dublettbetyg och kopior av provprestationer via webbtjänsterna.

Läs mer