18-poängsuppgifter i provet i kort matematik från och med hösten 2024

Studentexamensnämnden ändrar strukturen för studentproven i matematik från och med hösten 2024. Ändringarna är beskrivna i nämndens tidigare meddelande. I det här meddelandet preciseras ändringarna för 18-poängsuppgifterna i kort matematik.

A-delens inverkan på provet i kort matematik höjs så att den i fortsättningen består av sex uppgifter, av vilka man ska välja fem. B1- och B2-delarna slås samman till en B-del med fem uppgifter, av vilka man ska välja fyra. Av dessa fem uppgifter är tre uppgifter värda 12 poäng och två uppgifter är värda 18 poäng. Examinanden har möjlighet att välja antingen två 12-poängsuppgifter och två 18-poängsuppgifter eller tre 12-poängsuppgifter och en 18-poängsuppgift. Valmöjligheten ger lämpliga uppgiftsalternativ för examinander på olika nivåer.

Kort matematikUppgifterExaminander svararTillläggsprogram
A-del6 (12 p)5 (12 p)Räknarprogram begränsas
B-del3 (12 p) + 2 (18 p)2 (12 p) + 2 (18 p) 
ELLER
3 (12 p) + 1 (18 p)
Räknarprogram begränsas

Tabell: Strukturen för studentproven i kort matematik från och med hösten 2024.

De nya uppgifterna mäter tillämpningsfärdigheter och förmåga att behärska omfattande helheter

I 18-poängsuppgifterna kan man behandla större helheter och bättre än i nuläget mäta behärskningen av gymnasiets omfattande helheter eller helheter som överskrider läroämnesgränserna. Dessa uppgifter är inte matematiskt svårare ”jokeruppgifter”, utan helheter som mäter tillämpningsfärdigheter i kort matematik och som kan kombineras med flera moduler. Liksom i andra uppgifter kan även 18-poängsuppgifterna innehålla material av olika omfattning.

Matematiksektionen har utarbetat två olika exempel på 18-poängsuppgifter som kan ingå i provet. I exempeluppgifterna används en tabell som material, men provet kan också innehålla annat slags material. Det första exemplet (Pandor) är en ny uppgift med frågor om matematikens olika moduler. Det andra exemplet (Moores lag) grundar sig på uppgift 13 i kort matematik våren 2013. Exemplet visar hur de nya 18-poängsuppgifterna och de gamla 12-poängsuppgifterna kan jämföras med varandra och hur ändringar i läroplanen och tillgängliga verktyg kan påverka uppgifternas karaktär.

Se exempeluppgifter (öppnas i ny flik)

Läs tidigare meddelandet (25.5.2022)