Abitti2025 är nu Abitti 2 – lyckat resultat då första testet av Abitti 2 genomfördes

Den i början av 2022 startade utvecklingen av Abitti provsystemet, vars mål är att man avstår från systemet som startas upp från en USB-pinne och övergår till en ny Abitti-applikation, har framskridit till sin första testfas. Samtidigt ändrades projektnamnet Abitti2025 som beskrev måldatumet för lanseringen av den nya applikationen, till det mer kortfattade Abitti 2.

Abitti-loggan

Den första, men fortfarande avskalade versionen av den andra generationens Abitti, finns tillgänglig för testning i gymnasierna under vecka 47. 

"Det är fortfarande en demoversion avsedd för de mest entusiastiska Abitti-teknologifantasterna – proven lönar det sig att ordna i gamla Abitti ännu under en lång tid. All testrespons om den nya applikationen är välkommen för att applikationen ska kunna utvecklas så att den uppfyller behoven i gymnasierna och studentexamensproven", berättar produktägare, specialsakkunnig Matti Lattu.

Läs mer om Abitti 2 på bloggen

Läs mer om provsystemets utveclingsarbete

Följ vilka egenskaper som redan finns och vilka som saknas i Abitti 2 (Abitti.fi)