Mikko Salmi

Det här visste du (kanske) inte om studentexamen

Den finländska studentexamen är redan en över 170-årig institution. Examen har dock inte förblivit densamma, utan den utvecklas kontinuerligt så att den motsvarar de förändrade läroplanerna och tidsandan. I den här artikeln lyfter vi fram sådant i examens historia som du kanske ännu inte visste.

En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Muntliga prov

De "skrivningar" som ursprungligen fungerade som inträdesprov till universiteten ordnades som muntliga prov. De skriftliga proven infördes vid sidan av de muntliga 1852, då även den nuvarande studentexamen anses ha uppkommit. De muntliga proven avskaffades först 1919. Beredningen av ett muntligt delprov i språkproven håller på att återställa möjligheten att påvisa muntliga kunskaper i studentexamen efter en paus på över hundra år.

Gymnasierna tar över ansvaret

Studentskrivningarna fungerade under de första decennierna som inträdesprov till universitetet och de anordnades också vid universitetet. Examen knöts till gymnasiets lärokurs redan 1852, men ansvaret för att anordna examen överfördes till gymnasierna 1874. I vår har det alltså gått exakt 150 år sedan dess!

Examinander vid fronten

En särskild kuriositet i studentexamens historia är studentskrivningarna som anordnades för soldater under några år på 1940-talet. De soldater som försvarade landet erbjöds en liten lättnad: tre godkända prov var tillräckligt för att avlägga examen, i stället för de normala fyra obligatoriska proven. Soldatexaminanderna avlade proven i lokaler som ordnades för dem och proven övervakades av arméofficerare. Åren 1940 och 1942 ordnades inga studentexamensprov alls. Det räckte med gymnasiets avgångsbetyg för att bli student.

Soldater tar sin studentexamen i en frontskola.
Soldater tar sin studentexamen i en frontskola. Bild: SA-kuva.

Modersmålet har en fortsatt stark ställning

Modersmålsprovet har varit en obligatorisk del av examen sedan 1852. Provets karaktär och struktur har förändrats under årens lopp, men dess ställning har förblivit stark. Fram till 1971 innebar en underkänd prestation i modersmålsprovet att hela examen underkändes, även om examinanden kunde presentera en hel rad med laudatur i de övriga proven. 

För trettio år sedan fick också de som har nordsamiska som modersmål möjlighet att avlägga ett studentprov i sitt eget modersmål. Provet i enaresamiska följde 1998 och provet i skoltsamiska 2012.

En examinand med något annat modersmål än finska, svenska eller samiska har sedan 1996 i stället för provet i modersmål kunnat avlägga provet i finska eller svenska som andraspråk och litteratur. 

Sticktalko två gånger om året – ännu ett tag

Studentexamensproven har ordnats digitalt sedan hösten 2016. En synlig förändring jämfört med pappersproven är behovet och lagringen av material, men många olika typer av tillbehör krävs också vid digitala prov. Till exempel behövs det för vårens examen som snart inleds cirka 60 000 minnesstickor, över 2 000 stickställningar, 400 kartonglådor och en kilometer kraftpapper. Alla minnesstickor har packats för hand och skickats till gymnasierna i väntan på att proven börjar.

Sticktalkot upphör under de närmaste åren när Abitti 2-applikationen tas i bruk, först i gymnasierna och efter en övergångsperiod i studentskrivningarna. Läs mer om Abitti 2-applikationen.

Lycka till i proven!

Läs mer om studentexamens historia