Digitala studentexamensbetyg kommer att börja utfärdas jämsides med betygen på papper våren 2023

De nya studenterna våren 2023 får sitt studentexamensbetyg förutom på papper också i digital form. Samtidigt förändras utseendet på betygen. Den mest synliga förändringen i betygens utformning är förutom det nya visuella uttrycket att tidpunkten då provet har avlagts nu anges på betyget.

Det digitala betyget gör det lättare för examinanderna att söka till speciellt utländska läroinrättningar, eftersom betygen oftast sänds i digital form till dessa. Betygsuppgifterna för studentexamen har varit tillgängliga i digital form för högskoleantagningen i Finland redan länge. Betyget ges på svenska, finska och engelska. 

Det är inte nödvändigt att själv uppbevara betyget, utan det kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo då det behövs. På detta sätt finns betyget alltid tillhanda. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om.  

Målet är att också personer som tidigare avlagt studentexamen ska få tillgång till digitala betyg. 

Betyget på papper består och förnyas 

Studentbetyg på papper delas också i fortsättningen ut till alla nya studenter genom deras egna gymnasier.  

”Betygen på papper är en värdefull tradition som vi vill fortsätta. Många vill visa upp betyget för släkt och vänner på studentfesten”, säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä. 

I samband med antagningen av studerande till utländska läroinrättningar används numera i huvudsak digitala betyg. Det är betydligt svårare att förfalska ett digitalt betyg än ett betyg på papper. Betyget på papper kan också i fortsättningen användas då man söker till en studieinrättning fastän det inte innehåller några säkerhetsegenskaper. Studentexamensnämnden kan vid behov bekräfta uppgifterna på betyget. 

Mer information:

Vanliga frågor 

generalsekreterare Tiina Tähkä, tiina.tahka(at)ylioppilastutkinto.fi, telefon 0295 338 201.