Vårens studentexamen inleds 12.3 – gymnasierna har anordnat studentexamen redan i 150 år

Pressmeddelande, Helsingfors, 6.3.2024.

Studentexamen våren 2024 anordnas den 12:e mars – 3:e april 2024.

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

46 300 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 900 fler än på våren 2023. Det har gjorts cirka 136 700 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 600 färre än för ett år sedan. I detta antal ingår både examinander som avlägger studentexamen och examinander som tar om ett godkänt eller underkänt prov eller som kompletterar sin examen.

Antalet anmälningar till omtagning av prov ligger ungefär på samma nivå som under de två föregående vårarna. Ungefär 20 procent av alla anmälningar är anmälningar till omtagning av endera ett godkänt eller ett underkänt prov. Av dessa är cirka 17 procentenheter omtagningar av ett godkänt prov. Under vårens examen är det särskilt många som tar om proven i biologi och engelska, lång lärokurs.

Se tabellerna med anmälningsstatistik

Gymnasierna har anordnat studentexamen i 150 år

I vår är det 150 år sedan ansvaret för att anordna de skriftliga studentexamensproven överfördes till gymnasierna. Innan det anordnades proven vid universitettet, trots att examen knöts till gymnasiets lärokurs redan år 1852.

Studentexamen har utvecklats under hela sin historia och utvecklas fortsättningsvis. Exempel på reformer under de kommande åren är de i regeringsprogrammet inskrivna målen gällande avläggande av studentexamen på engelska och utvecklingen av gymnasiediplomen i konst- och färdighetsämnen. Beredningsarbetet gällande båda reformerna är i full gång under ledning av undervisnings- och kulturministeriet.

“Studentexamen har redan länge varit en central av det finländska utbildningssystemet. Från första början har den också spelat en roll för urvalet till högskolorna. Det är viktigt att examen och dess kvalitet konstant utvecklas för att möta tidens krav”, konstaterar Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä.

Läs mer om studentexamens historia

Bilagor och tilläggsinformation

Vårens provdagar

Antalet provspecifika anmälningar till studentexamen våren 2024 (pdf)

Examens struktur

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt till din e-post? Anmäl dig till medieregistret (dataskyddsbeskrivningen, pdf): mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi.