Höstens studentexamen inleds den 11 september – för första gången är största delen av proven avgiftsfria

Studentexamen hösten 2023 ordnas den 11–27.9.2023.

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Pressmeddelande, 6.9.2023

Till höstens examen har 43 900 examinander anmält sig. Detta är ungefär 700 färre än hösten 2022. Totalt har ungefär 89 000 anmälningar till olika ämnen och lärokurser gjorts, vilket är ungefär 1 600 färre än för ett år sedan. Siffrorna inkluderar både de examinander som avlägger examen och de examinander som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Antalet omtagningar av godkända prov är ungefär 17 500, d.v.s. ungefär 900 färre än för ett år sedan. 

Precis som tidigare höstar har flest anmälningar gjorts till provet i engelska, lång lärokurs. Provets andel bland alla anmälningar är 23 procent. Näst mest anmälningar har gjorts till provet i modersmål och litteratur i, finska, provet i biologi och provet i svenska, medellång lärokurs. 

Precis som tidigare höstar har flest anmälningar gjorts till provet i engelska, lång lärokurs. Provets andel bland alla anmälningar är 23 procent. Näst mest anmälningar har det gjorts till provet i biologi och provet i svenska, medellång lärokurs. 

“Höstens examen är viktig för många examinander. De flesta examinander vill sprida examen på två eller tre tillfällen”, konstaterar Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä. 

Största delen av proven är avgiftsfria 

I examen hösten 2023 är andelen avgiftsfria prov är för första gången större än andelen avgiftsbelagda prov, ungefär 55 % av alla prov. Den avgiftsfria studentexamen gäller i huvudsak de studerande som börjat gymnasiet på hösten 2021 eller senare. En examinand som berörs av avgiftsfriheten får avlägga avgiftsfritt de fem första proven. Om examinanden blir underkänd i ett prov som hen avlagt avgiftsfritt får hen med några undantag avgiftsfritt ta om provet. 

“En avgiftsfri studentexamen ökar likabehandlingen i utbildningen. Avgiftsfriheten är ändå enligt lag begränsad till fem prov. Många examinander avlägger avgiftsbelagt andra prov och tar om godkända prov”, berättar Tiina Tähkä. 

Bilagor och tilläggsinformation