24.5.2023

Nämndens nya webbplats har lanserats – kolla de viktigaste förändringarna

Studentexamensnämndens gamla webbplats har nått slutet av sin tekniska livslängd. Detta var samtidigt också ett bra tillfälle att fundera på hur webbplatsen skulle kunna tjäna sina användare bättre. Webbplatsen uppdaterades också för att återspegla den visuella identitet som skapades sommaren 2022. I den här nyheten lyfter vi fram de viktigaste förändringarna så att du också i fortsättningen kan hitta den information du behöver så enkelt som möjligt.

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Huvudsyftet med reformen av webbplatsen är att göra det lättare att hitta viktig information. Därför har informationens och webbplatsens struktur uppdaterats något. Olika lyftelement och länkar mer ytterligare information har införts och sökningen på webbplatsen har förbättrats. Ett annat viktigt mål är att göra webbplatsen mer tillgänglig och användarvänlig. De nya tekniska lösningarna gör det möjligt för oss att göra webbplatsen mer tillgänglig och flexibel, och se till att alla användare har möjlighet att få ett smidigt besök. 

Hemsida 

Hemsidan är vårt paradnummer, där vi lyfter fram de viktigaste aktuella frågorna. Bannern på hemsidan kommer att bytas från tid till annan, och kommer alltid att innehålla en länk till innehållet på webbplatsen. Under bannern har vi samlat de viktigaste vanligaste frågor. Frågorna och svaren kommer ackså att uppdateras beroende på vad som är viktigt ach aktuellt vid varje given tidpunkt. 

Sök 

Förutom webbplatsens struktur är sökning den viktigaste faktorn för att hitta information. I den nya sökningen har vi förbättrat precisionen i sökresultaten och lagt till olika filtreringsalternativ för att begränsa sökningen, t.ex. inom föreskrifter eller meddelanden eller andra områden. 

Verkställandet och Utförandet av examen 

Strukturellt sett är den största förändringen i sektionen Verkställandet av examen och Utförandet av examen. Innehållet i dessa sektion är i huvudsak detsamma som i de gamla sektionen Studentexamen och Föreskrifter på den gamla webbplatsen. Som namnet antyder innehåller sektionen Verkställandet av examen frågor som rör verkställandet, dvs. arbetet för personalen vid framför allt gymnasieskolorna, viktigast av allt föreskrifter och anvisningar. De viktigaste frågorna ur examinandens synvinkel, från anmälan till examen, har samlats under rubriken Utförandet av examen. 

Informationsservice  

Innehållet i sektionen Informationsservice har förblivit likadant som på den gamla webbplatsen. Sektionens struktur har ändrats något, och en del av informationen på nivå 2 har nu ändrats till nivå 3.   

Webbtjänster  

Också e-tjänsterna har samlats på en välbekant plats. En länk till anvisningarna om hur man gör en begäran om omprövning har nu lagts till under sektionen Webbtjänster. 

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifterna finns på samma plats som tidigare. Layouten har ändrats något och du kan nu också söka efter kontaktuppgifter med hjälp av sökmotorn på sidan. 

Är det något du undrar över på den nya webbplatsen?   

Du kan ge din feedback eller be om hjälp med den nya webbplatsen genom att skicka e-post till lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.