Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Studentexamen hösten 2023 fortsatte idag med proven i matematik. Sammanlagt hade 5 610 examinander anmält sig till provet i kort lärokurs och 3 147 examinander till provet i lång lärokurs.

Apollo-figur och en kvinna.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Provet i matematik, lång lärokurs, avläggs i huvudsak på våren. Av höstens anmälningar är största delen omtagningar, denna höst 72 % av anmälningarna. Proven i kort lärokurs tas mer sällan om.  

Proven har gått lugnt till. Nämndens tekniska stöd har kontaktats bara några enstaka gånger under dagen. Nämnden beklagar att samtalen till det tekniska stödet inte kom fram förrän vid kl. 12. Nämnden kunde kontaktas via det andra servicenumret som hela tiden fungerade normalt. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar. 

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande