Resultaten från höstens studentexamen publiceras den 9 november

En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Nämnden skickar resultaten från examen hösten 2023 till gymnasierna via nämndens examenstjänst på torsdagen den 9 november 2023 kl. 9.00. Poänggränserna för höstens examen publiceras på nämndens webbplats vid samma tidpunkt. 

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium. 

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen den 10 november 2023 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den preliminära bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning. 

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning hittas på nämndens webbsida.

Publicering av studenternas namn 

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn för publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och uppgifternas riktighet har kontrollerats.  

Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen för publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §). 

Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras senast den 4 november. 

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat, på torsdagen den 16 november under förmiddagen. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post. 

Statistik över höstens studentexamen publiceras från och med den 9 november 

Torsdagen den 16 november publicerar Studentexamensnämnden på sin webbplats ett pressmeddelande som innehåller grundläggande information om examen hösten 2023. 

Preliminära statistiska uppgifter över examen hösten 2023 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen på torsdagen den 9 november och uppdaterade uppgifter på torsdagen den 16 november. 

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen hösten 2023 publiceras på torsdagen den 16 november kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen

Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de prov som krävs för studentexamen och avlagt läroplanen för gymnasiet, eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning. Flera examinander kommer att bli studenter under hösten, då det fått sina studier avlagda.

Bilagor och ytterligare upplysningar 

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi 

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi 

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi 

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt till din e-post? Anmäl dig till medieregistret (dataskyddsbeskrivningen): mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi