31.5.2023

Förra årens studenter kan nu ladda ned sina digitala studentexamensbetyg

Studenter som tagit examen under de senaste åren kan nu ladda ned sitt digitala studentexamensbetyg avgiftsfritt från Min Studieinfo -tjänsten. Studenterna för våren 2023 kommer att få sina betyg den 3 juni 2023.

Det nya studentexamensbetyget och betyget över godkänt avlagda prov.
Bild: Ylioppilastutkintolautakunta.

Studenter som påbörjat sin examen mellan 2008 och 2022 kan nu ladda ned betyget. Om du ännu inte har fått din examen klar kan du ladda ned ett betyg över de prov som du har godkänt avlagt. Om en person har avlagt prov för våren 2023, uppdateras vitsorden på betyget först den 3 juni. 

För dem som påbörjat sin examen 1990–2007 är det möjligt att ladda ned det digitala betyget under juni månad. Personer som påbörjat examen innan år 1990 kan beställa ett digitalt betyg via nämndens webbtjänst senast nästa höst. Dessa betyg kommer att vara avgiftsbelagda eftersom betygen görs för hand genom att kombinera uppgifter ur olika register. 

Betyget behövs dock inte behållas för det kan laddas igen från Min Studieinfo när det behövs. Vitsord som fåtts vid omtagning av prov och genom att komplettera examen uppdateras automatiskt på samma betyg. Om en student tappar ett handgjort betyg som beställts från Studentexamensnämndens webbtjänst, måste hen beställa ett nytt för att ersätta det förlorade.

Det digitala betyget gör det lättare för examinanderna att söka till speciellt utländska läroinrättningar, eftersom betygen oftast sänds i digital form till dessa. Betyget ges på svenska, finska och engelska.  

Läs mer om nya betyg

Kontakt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.