Nya betyg lanseras den 3. juni – läs vad som förändras

Det nya studentexamensbetyget och betyget över godkänt avlagda prov.
Bild: Ylioppilastutkintolautakunta.

Förutom ett pappersbetyg får vårens 2023 studenter ett digitalt betyg. Läs mer i meddelandet som publicerades i januari. I det här meddelandet berättar vi mer detaljerat om betyget och om varifrån, när och vem som kan få betyget.

Studentexamensbetyg och betyg på godkänt avlagda prov

Det finns två slags betyg: ett blått studentexamensbetyg, som ges då examinanden har fått sin examen klar och ett vitt, på godkänt avlagda prov, som ges till examinander som inte avlagt studentexamen. Vitsord som fåtts vid omtagning av prov och genom att komplettera examen uppdateras automatiskt på samma digitala studentexamensbetyg. I fortsättningen räcker det alltså med ett betyg när man söker till exempel till högskolor.

Det digitala betyget och betyget på papper är annars likadana, men betyget på papper innehåller också gymnasiets nummer och det digitala betyget innehåller en infotext om hur man kan kontrollera att betyget är äkta. De nya betyg innehåller också information om examenstillfälle då proven har avlagts och ett omnämnande om att den avlagda examen ger giltighet för högskolestudier. 

“Förnyelserna hjälper studenternas ansökningsprocess, speciellt till utländska läroinrättningar dit betyg ofta skickas digitalt", säger Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä.

Ett digitalt betyg kan laddas från och med 3.6.2023

Digitala studentexamensbetyg kan laddas ned utan avgift i tjänsten Min Studieinfo från och med 3.6.2023. Förutom de som blir studenter denna vår får också alla studenter som inlett sin examen våren 2008 eller senare tillgång till det digitala betyget. Det vita betyget över godkänt avlagda prov kan också laddas ned från och med den 3 juni. Personer som inlett sin examen tidigare får tillgång till det digitala betyget i ett senare skede detta år. En del av dessa betyg kommer att produceras manuellt genom att kombinera uppgifter ur olika register och är därför avgiftsbelagda. Storleken på avgiften kommer att bestämmas under vårens gång.

Det är inte nödvändigt att spara det digitala betyget, eftersom det kan laddas ned från tjänsten Min Studieinfo då betyget behövs. Det blåa studentexamensbetyget kan laddas ned från tjänsten Min Studieinfo på examensdagen eller senare. Examensdagarna är lördagen vecka 22 och den 5 december. Även de vita betygen kan laddas ned tidigast den 3 juni 2023.

Då prov tas om eller examen kompletteras antecknas de erhållna vitsorden på samma betyg på den egentliga examensdagen för ifrågavarande examenstillfälle. Vitsorden våren 2023 syns på betygen den 3 juni. På betyget visas det högsta vitsordet för provet ifråga samt det examenstillfälle då detta vitsord erhållits. Om provet tagits om men vitsordet är detsamma visas det senaste examenstillfället.

Betyget på papper kommer att utfärdas jämsides med det digitala betyget

Betyget på papper skickas också i fortsättningen till alla nya studenter till det gymnasium där de har senast avlagt studentexamensprov. Ett nytt uppdaterat betyg på papper eller en översättning på papper av betyget kan laddas ned från nämndens webbtjänst. Tjänsten för beställning av nya betyg öppnas senast 25.5.

Föreskrifterna och anvisningarna gällande utfärdande av betyg har uppdaterats i de Allmänna föreskrifterna och anvisningarna.

Tilläggsinformation: 

Meddelandet: Digitala studentexamensbetyg jämsides med betygen på papper 

Läs mer om betygen från vanliga frågor

Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi.

Du kan även fråga om betygen per e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi